Bitwa pod Ścianą

Bitwa pod Ścianą (znana także jako bitwa pod Braiłowem lub bitwa pod Brahiłowem) miała miejsce 19 grudnia 1666 roku podczas wojny polsko-kozacko-tatarskiej 1666-1671.

Bitwa pod Brahiłowem
Wojna polsko-kozacko-tatarska 1666-1671
Czas 19 grudnia 1666
Miejsce Brajłów
Wynik zwycięstwo wojsk kozacko-tatarskich
Strony konfliktu
I Rzeczpospolita
Dowódcy
Sebastian Machowski Petro Doroszenko
Siły
1 tys.[1] 20 tys. Kozaków

30 tys. Tatarów

Straty
100 zabitych, 100 rannych[2]
brak współrzędnych

Hetman kozacki Piotr Doroszenko po koncentracji sił dysponował już armią liczącą około 20 tysięcy Kozaków, oprócz tego dołączyło doń około czterdzieści tysięcy Tatarów. W takiej sile uderzył na liczącą według różnych szacunków od 1 do 6 tysięcy żołnierzy polską dywizję pułkownika Sebastiana Machowskiego, która próbowała ułożyć się na leżach zimowych nad Bohem, w okolicach Ściany i Brahiłowa.

Zagrożony okrążeniem przez wielokrotnie silniejszego przeciwnika, Machowski zarządził odwrót na Ładyżyn, pod Braiłowem został jednak dopędzony przez Tatarów. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską wojsk koronnych i wzięciem do niewoli wielu żołnierzy. Podczas bitwy zniszczono między innymi 4 chorągwie tatarskie (rodzaj polskiej lekkiej jazdy złożonej przeważnie z polskich Tatarów) dowodzone przez Mustafę Kosińskiego, Samuela Sulejmanowicza, Dawida Romanowskiego i Ułana Zasulskiego. Znaczna część żołnierzy dywizji wraz z jej naczelnym wodzem dostała się do niewoli.

PrzypisyEdytuj

  1. Copia listu od jmci ks. Olszowskiego podkanclerzego koronnego [Andrzeja Olszowskiego, biskupa chełmińskiego] do jmci p. starosty sieradzkiego [Jana Wężyka], 3 II 1667. W: Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648 – 1668. Publicystyka. Eksorbitancje. Projekty. Memoriały. Opr. Stefania Ochmann-Staniszewska. Wrocław – Warszawa 1991. t. III, s. 196.
  2. Gabriel Krasiński, Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. Opr. Mirosław Korolko. Warszawa 1996. s. 221.

LiteraturaEdytuj

  • Piotr Borawski, "Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej", Warszawa 1986, ​ISBN 83-205-3747-9
  • Opis starożytney Polski, przez Tomasza Święckiego (...), Tom II, Warszawa 1816, s. 152.
  • Mykoła Markiewicz, Istorija Małoj Rossii, T. II, Gława XXIX, Moskwa 1842-1843, on-line

Linki zewnętrzneEdytuj