Otwórz menu główne

Bitwa pod Focsani – starcie zbrojne, które miało miejsce dnia 22 maja 1653 w trakcie wojny o tron mołdawski (1653).

Bitwa pod Focsani
wojna o tron mołdawski 1653
Ilustracja
Rzeczka Milcov
Czas 22 maja 1653
Miejsce Focsani nad rzeczką Milcov, Rumunia
Terytorium Rumunia
Wynik zwycięstwo wojsk kozacko-mołdawskich
Strony konfliktu
Kozacy
Mołdawia
Wołosi
Dowódcy
Tymofiej Chmielnicki, Bazyli Lupu Diicu Buicescu(rum.)
Siły
5 tys. Kozaków,
4 tys. Mołdawian
9 tys.
Straty
nieznane nieznane
brak współrzędnych
Wojna o tron mołdawski

Popricani - Tecuci - Focsani - Teleżyna - Fintą

Po wycofaniu się wojsk Jerzego Stefana na terytorium Hospodarstwa Wołoskiego, podążające jego śladem wojska kozacko-mołdawskie zajęły i spaliły miasteczko Focsani. W okolicy miasta po wołoskiej stronie rzeczki Milcov Wołosi pod wodzą wielkiego spatara Diicu Buicescu(rum.) dysponowali znacznymi siłami składającymi się z oddziałów zaciężnych i milicji wołoskich, a także kilkuset Mołdawian. Łączne siły Diicu liczyły 9 tys. jazdy. Dnia 22 maja bitwę rozpoczęło starcie Wołochów z jazdą mołdawską ze straży przedniej wojsk Tymofieja Chmielnickiego oraz Bazylego Lupu. Podczas walki pozycje obu stron po obu stronach rzeczki przechodziły kilkakrotnie z rąk do rąk. Wreszcie piechocie mołdawskiej udało się zająć lewy brzeg rzeczki, jazda natomiast wyparła Wołochów z prawego brzegu, co umożliwiło przeprawę taboru kozackiego. Spowodowało to ucieczkę sił wołoskich, ściganych przez wojska kozacko-mołdawskie aż po rzekę Rimnicu Saret. Następnie siły Chmielnickiego i Lupu ruszyły na zachód dokonując licznych grabieży i niszcząc okoliczne tereny.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Tomasz Ciesielski: Od Batohu do Żwańca. Wojna na Ukrainie, Podolu i o Mołdawię 1652–1653, wyd. Inforteditions, Zabrze 2007.