Bitwa pod Sasowym Rogiem (1633)

Ten artykuł dotyczy starcia zbrojnego w 1633. Zobacz też: inne bitwy pod Sasowym Rogiem.

Bitwa pod Sasowym Rogiem – bitwa rozegrana 4 lipca 1633 roku, w okolicach Sasowego Rogu nad Prutem między armią Rzeczypospolitej Obojga Narodów a czambułem tatarskim. Miała miejsce w ramach wojny polsko-tureckiej w latach 1633–1634.

Bitwa pod Sasowym Rogiem
Wojna polsko-turecka 1633–1634
Czas 4 lipca 1633
Miejsce Sasowy Róg nad Prutem
Terytorium Hospodarstwo Mołdawskie
Wynik zwycięstwo Rzeczypospolitej
Strony konfliktu
Rzeczpospolita Obojga Narodów Imperium Osmańskie
Orda budziacka
Dowódcy
Stanisław Koniecpolski Kantymir Murza
Siły
ok. 2500 ok. 1000
Straty
niewielkie ponad połowa stanu liczebnego
brak współrzędnych

W czerwcu 1633 r. granice Polski przekroczył czambuł około tysiąca ordyńców budziackich pod dowództwem chana ord nogajskich Kantymira Murza, którzy dokonali grabieżczego najazdu, licząc na wybuch wojny polsko-tureckiej, lub, co bardziej prawdopodobnie, działając z polecenia Abazy-paszy jako jego zwiad. Tatarzy przekroczyli Dniestr w okolicy wsi Hryńczuk pod Żwańcem i ruszyli na odległy o 6 mil Kamieniec, którego okolice spustoszyli i złupili.

Na wieść o tatarskim czambule stacjonujący wówczas w Barze hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski, zorganizował ok. 2,5 tysiąca polskiej jazdy i ruszył w pogoń za wycofującymi się z jeńcami oraz łupami Tatarami. Uciekający czambuł, po przekroczeniu granicy Hospodarstwa Mołdawskiego, poczuł się pewnie i zwolnił tempo wycofywania się, lecz hetman nie zaprzestał pogoni. Do starcia doszło 4 lipca pod Sasowym Rogiem nad Prutem. Jazda Stanisława Koniecpolskiego odniosła łatwe zwycięstwo nad mniej licznym czambułem tatarskim. Armia hetmana uwolniła cały jasyr i zgarnęła wszystkie łupy zebrane pod Kamieńcem oraz pojmała wielu znacznych Tatarów (m.in. zięcia Kantymira Murza).

BibliografiaEdytuj

  • Tadeusz M. Nowak, Jan Wimmer, Historia oręża polskiego 963-1795, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, ​ISBN 83-214-0133-3