Otwórz menu główne

Bitwa pod Tuliłowembitwa jaka rozegrała się w okolicach wsi Tuliłów w gminie Międzyrzec Podlaski pomiędzy wojskami rosyjskimi i austriackimi w dniach 1416 sierpnia 1915 roku.

Bitwa pod Tuliłowem
I wojna światowa
Czas 1416 sierpnia 1915
Miejsce Tuliłów
Terytorium Polska
Wynik zwycięstwo Austriaków
Strony konfliktu
Austro-Węgry Rosja
brak współrzędnych

Wojska rosyjskie w pośpiechu uciekały z Mazowsza na wschód za rzekę Bug. Po 27 sierpnia 1915 roku również armia austriacka otrzymała rozkaz wycofania się międzyrzecczyzny do Brześcia Litewskiego.

Z powodu konieczności błyskawicznego przegrupowania wojsk oraz dużych upałów ciała zabitych żołnierzy pogrzebano na miejscu ich śmierci, a niektóre zostawiano nawet bez pochówku. Nadciągające wojska niemieckie po austriackich utworzyły cmentarz w miejscu najcięższych walk.

Zobacz też: Bitwa pod Międzyrzecem Podlaskim.