Biuletyn Historii Sztuki

czasopismo naukowe

Biuletyn Historii Sztuki, początkowo Biuletyn Historii Sztuki i Kulturykwartalnik wydawany od 1932 roku, obecnie przez Instytut Sztuki PAN i Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Biuletyn Historii Sztuki
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Wydawca Instytut Sztuki PAN i Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Tematyka sztuka
Pierwszy numer 1932
Redaktor naczelny Stanisław Mossakowski
Średni nakład 700 egz.
Format A4
ISSN 0006-3967
Strona internetowa

Początkowo był wydawany przez Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej i nosił tytuł "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury". Po wojnie był wydawany przez Państwowy Instytut Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków oraz Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. W 1950 roku nazwę skrócono i czasopismo przeszło w ręce Państwowego Instytutu Sztuki i Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Kultury Materialnej.

Biuletyn publikuje artykuły poświęcone sztuce, także obcojęzyczne. Polskim tekstom towarzyszą streszczenia w języku angielskim. Zamieszczane są także recenzje wystaw i publikacji, wykaz seminariów, kongresów, jubileuszy i nagród, które otrzymali polscy naukowcy.

Linki zewnętrzneEdytuj