Biuletyn Numizmatyczny

Biuletyn Numizmatycznyczasopismo numizmatyczne założone w 1965 roku, wydawane jest co kwartał przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Biuletyn Numizmatyczny
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

00-281 Warszawa
ul. Jezuicka 6/8

Wydawca

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego

Tematyka

hobby

Pierwszy numer

1965

Redaktor naczelny

Jerzy Piniński

Format

B5

Liczba stron

80

ISSN

0006-4017

Strona internetowa

Biuletyn Numizmatyczny jest czasopismem skierowanym do szerokich kręgów osób zainteresowanych numizmatyką. Wydawnictwo rozprowadzane jest wśród członków PTN, bibliotek, muzeów i gabinetów numizmatycznych, a także wśród indywidualnych prenumeratorów. Po wydaniu nowego numeru, na stronie internetowej biuletynu zamieszczany jest spis treści oraz wybrany artykuł wraz ze streszczeniem w języku angielskim.

Znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych. Za publikację w tym piśmie przysługują autorowi 3 punkty.

Komitet redakcyjny edytuj

W skład komitetu redakcyjnego czasopisma wchodzą:

  • Jerzy Piniński (Redaktor naczelny)
  • Barbara Solarewicz (Sekretarz redakcji)
  • Mykolas Michelbertas
  • Robert Pieńkowski

Linki zewnętrzne edytuj