Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej

Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej – rocznik wydawany nieregularnie od 1969 do 2007 roku przez Centralne Archiwum Wojskowe.

Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Wydawca Centralne Archiwum Wojskowe
Tematyka historia
Pierwszy numer 1969
Ostatni numer 2007
ISSN 0137-5547

Publikowane w nim były: artykuły, materiały źródłowe dotyczące historii wojskowości. Kontynuacją pisma jest Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego

BibliografiaEdytuj