Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej

Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej – rocznik wydawany nieregularnie od 1969 do 2007 roku przez Centralne Archiwum Wojskowe.

Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Centralne Archiwum Wojskowe

Tematyka

historia

Pierwszy numer

1969

Ostatni numer

2007

ISSN

0137-5547

Publikowane w nim były: artykuły, materiały źródłowe dotyczące historii wojskowości. Kontynuacją pisma jest Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego

BibliografiaEdytuj