Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)) – instytucja OBWE zajmująca się ochroną praw człowieka. Biuro zostało stworzone w 1990 roku na podstawie Karty Paryskiej z nazwą Biuro Wolnych Wyborów. Jako siedzibę wybrano Warszawę. Podczas II Konferencji w Helsinkach w 1992 roku zmieniono nazwę na Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)
Ilustracja
Pałac Młodziejowskiego w Warszawie
Mapa
Język roboczy

angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański

Siedziba

Pałac Młodziejowskiego w Warszawie

Członkowie

kraje członkowskie OBWE

Dyrektor

Matteo Mecacci

Utworzenie

1990

Strona internetowa

Funkcje

edytuj

Biuro ma pełnić trzy zasadnicze funkcje:

  • monitorowanie przestrzegania praw człowieka;
  • informowanie o operacyjnych aspektach implementacji praw człowieka w strukturze OBWE;
  • wspieranie OBWE w dziedzinie pomocy państwom dążącym do wprowadzenia lub polepszenia przestrzegania praw człowieka na ich terytorium.

Działalność

edytuj

Podczas prac Biuro współpracuje z organizacjami międzyrządowymi i pozarządowymi. Wysłannicy ODIHR są obserwatorami wyborów, organizują szkolenia dotyczące praw człowieka. ODIHR współpracuje z rządami krajów wprowadzających w życie normy OBWE, wskazując na możliwości ustawowego zapisu konkretnych rozwiązań.

ODIHR zajmuje się przede wszystkim monitoringiem wyborów, umacnianiem zasad praworządności, oceną i przeglądem ustawodawstwa państw OBWE, działaniami na rzecz swobodnego przepływu osób i poszanowania ich praw, wzmacniania demokratycznych rządów i udziału kobiet w życiu publicznym, obroną praw człowieka, zapobieganiem handlowi ludźmi i pomocą jego ofiarom, organizowaniem szkoleń na temat praw człowieka, działaniami na rzecz równouprawnienia, propagowaniem wolności wyznania i przekonań, zwalczaniem przestępstw na tle nienawiści i integracją społeczności Romów i Sinti (tym ostatnim w szczególności zajmuje się Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i Sinti działającym przy ODIHR)[1].

Biuro organizuje Warszawską Konferencję Wymiaru Ludzkiego OBWE będącą największą w Europie konferencją poświęconą prawom człowieka[2].

Siedziba ODHIR mieści się w pałacu Młodziejowskiego przy ulicy Miodowej 10.

Dyrektorzy

edytuj

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Roman Kuźniar: Prawa człowieka: prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2008, s. 254. ISBN 978-83-7383-091-2.

Linki zewnętrzne

edytuj