Biwalent, tetrada – para chromosomów homologicznych (czyli tetrada chromatyd[1][2]) połączonych chiazmami[1][3]. Ograniczają one fragmenty, w których dochodzi do crossing-over[1][2], czyli wymiany DNA między sąsiadującymi chromatydami chromosomów homologicznych. Proces ten zachodzi w pierwszej profazie mejozy[1][3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Słownik tematyczny. Biologia, cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 32, ISBN 978-83-01-16529-1.
  2. a b T.A. Brown: Genomy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 543–547. ISBN 978-83-01-15634-3.
  3. a b Stanisława Rogalska, Jolanta Małuszyńska, Maria J. Olszewska: Podstawy cytogenetyki roślin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 126–127. ISBN 83-01-14434-3.