Blaszka krańcowa

Blaszka krańcowa (łac. lamina terminalis) – struktura w ludzkim mózgu. Tworzy ją istota biała. Położona jest między blaszką dziobową i skrzyżowaniem wzrokowym. Za nią znajduje się spoidło dziobowe. Jest jedną ze struktur tworzących przednią ścianę komory trzeciej.

Posiada powierzchnię przednią i tylną. Ta pierwsza graniczy ze zbiornikiem jamy podpajęczynówkowej, druga natomiast posiada wyściółkę, odgraniczając wspomnianą już trzecią komorę. Dostarcza do podwzgórza informacji dotyczących regulacji ciśnienia i objętości krwi.