Blaszki Rexeda (zwane warstwami lub strefami Rexeda) – wyodrębnione w rdzeniu kręgowym, na podobieństwo pól Brodmanna w korze mózgowej, warstwy istoty szarej. Podstawą ich wyodrębnienia przez szwedzkiego neuroanatoma Brora Rexeda była głównie cytoarchitektonika rdzenia.

Schemat budowy rdzenia kręgowego

Układ blaszek jest następujący:

  • I-VI: róg tylny (grzbietowy)
  • VII-IX: róg przedni (brzuszny)
  • X: neurony brzeżne kanału środkowego rdzenia.