Bogumił Szmulik

Bogumił Szmulik (ur. 1965[1])− polski prawnik i politolog, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), konstytucjonalista[2].

Bogumił Szmulik
Data urodzenia 1965
Miejsce zamieszkania Warszawa
Narodowość Polska
Alma Mater UMCS w Lublinie
Uczelnia UKSW w Warszawie
Wydział Prawa i Administracji
Stanowisko profesor nadzwyczajnym kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Systemów Politycznych
Strona internetowa

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia w zakresie prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, a w 2005 stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2009 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Odbył staże naukowe w Kriminologische Forschungstelle des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Universität zu Köln (opieka naukowa: profesora Michaela Waltera) w Kolonii oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches und international es Strafrecht we Fryburgu.

1 października 2010 został kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 1 września 2012 objął funkcję prodziekana do spraw nauki na tym wydziale oraz został członkiem Senatu UKSW (m.in. członek Komisji Senatu do Spraw Statutowych). Wszedł w skład Rady Naukowej „Studiów Orientalnych” – Wydawnictwo Adam Marszałek.

W styczniu 2012 został członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Właściciel Kancelarii Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy Sp. k.

Po odwołaniu w marcu 2016 wszystkich członków komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”', został zastępcą redaktora naczelnego tego czasopisma[3][4].

30 marca 2016 został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii powodujących zaistniały w 2015 kryzys wokół TK[5] (zespół złożył raport 1 sierpnia 2016)[6]. W 2016 premier Beata Szydło powołała go w skład Rady Legislacyjnej[7]. Od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 dyrektor Wydawnictwa Sejmowego[8].

W czerwcu 2017 wspólnie z Bogusławem Banaszakiem i Anną Łabno opracował na zlecenie partii Prawo i Sprawiedliwość ankietę w sprawie nowej konstytucji skierowaną do polskich prawników-konstytucjonalistów[9]. Na ponad 102 rozesłane ankiety poza autorami odpowiedziało 11 osób[10].

Wykaz ważniejszych publikacjiEdytuj

Monografie:

 • Sądownictwo konstytucyjne. Ochrona konstytucyjności prawa w Polsce, Lublin 2001,Wydawnictwo UMCS, ss. 185.
 • Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 317.
 • Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 420.

Redakcja prac zbiorowych:

 • Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2011, ss. 192.
 • Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2013, ss. 465.
 • Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, wydanie II uzupełnione, Lublin 2013, ss. 529.

Podręczniki autorskie:

 • Organy ochrony prawnej RP, Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 485.
 • Zarys prawa administracyjnego, Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 258.
 • Organy ochrony prawnej RP, Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. II, ss. 518.)
 • Zarys prawa administracyjnego, Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska, (Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. II, ss. 272.

Podręczniki pod redakcją:

 • Ustrój organów ochrony prawnej, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, ss. 340.
 • Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, ss. 520.
 • Ustrój organów ochrony prawnej, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, wyd. II zmienione i rozszerzone, ss. 551.
 • Ustrój organów ochrony prawnej, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS, wyd. III zmienione i rozszerzone, ss. 559.
 • Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Warszawa 2012, ss. 443.
 • Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, red. Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 289.
 • Konstytucyjny system organów państwowych, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 383.

Publikacje encyklopedyczne:

 • Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H.Beck, ss. 1232.
 • Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 1028.

Komentarze:

 • Administracja publiczna. t. I. Ustrój administracji państwowej centralnej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 1700.
 • Administracja publiczna. t. II. Ustrój administracji państwowej terenowej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 856.
 • Administracja publiczna. t. III. Ustrój administracji samorządowej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 670.

Stypendia i nagrodyEdytuj

 • 1994 grant fundowany przez KAAD (Katholischer AkademischerAusländer – Dienst) na 6 miesięczny pobyt w niemieckich placówkach naukowych.
 • 1996-1997 grant na realizację projektu badawczego: „Rola Trybunału Konstytucyjnego w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1996" – Individual Research Support Scheme Grant (RSS No.: 451/1996).
 • 2002 NAGRODA SPECJALNA Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych przyznana Wydawnictwu UMCS w Lublinie dla książki „Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce" red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki; nagrodę przyznało Jury Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA`2002 na IX Krajowych Targach Książki Akademickiej;
 • 2008 Wyróżnienie Redakcji Magazynu Literackiego KSIĄŻKI za książkę miesiąca: "Leksykon obywatela" książka listopada 2008 roku, kategoria "prawo" Wydawnictwo C.H. Beck.

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniachEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. SZMULIK BOGUMIŁ, 53 lat (ur. 1965). infoveriti.pl. [dostęp 2018-10-14].
 2. Dr hab. Bogumił Szmulik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-07-09].
 3. PiS odwołał redakcję prestiżowego pisma prawniczego. Bo zasiadali w niej sędziowie TK?. newsweek.pl, 18 marca 2016. [dostęp 2016-07-13].
 4. Komitet Redakcyjny. sejm.gov.pl. [dostęp 2016-03-23].
 5. Spotkanie Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki TK. sejm.gov.pl, 31 marca 2016. [dostęp 2016-03-31].
 6. Zespół Kuchcińskiego przedstawił raport. "Wiele stwierdzeń Komisji Weneckiej ma charakter błędów bądź przeinaczeń". wyborcza.pl, 1 sierpnia 2016. [dostęp 2016-08-03].
 7. Ewa Siedlecka: Dobra zmiana w Radzie Legislacyjnej przy premierze. wyborcza.pl, 21 kwietnia 2016. [dostęp 2018-09-05].
 8. Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe. W: Kancelaria Sejmu [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-07-11].
 9. PiS po cichu pracuje nad nową Konstytucją, nie oglądając się na Andrzeja Dudę. oko.press, 22 czerwca 2017. [dostęp 2017-08-01].
 10. Prawnicy zbojkotowali ankietę konstytucyjną – B. Mikołajewska dla Archiwum Osiatyńskiego. monitorkonstytucyjny.eu, 22 kwietnia 2018. [dostęp 2018-09-06].