Bogusław Konstanty Zubczewski

Bogusław Konstanty (Konstanty Bogusław) Zubczewski herbu Prawdzic – podczaszy nowogrodzkosiewierski w latach 1677–1683, stolnik nowogrodzkosiewierski w 1666 roku, pisarz grodzki łucki w 1677 roku, pułkownik kozacki.

Poseł sejmiku wołyńskiego na sejm 1677 roku, sejm 1678/1679 roku, sejm 1681 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 651.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 342.