Bohusz Korecki

wojskowy polski, wojewoda wołyński

Bohusz (Bohdan) Korecki herbu Pogoń (Pogonia)[1][2] (ur. 1510, zm. 19 sierpnia 1576 w Łucku) – książę, wojewoda wołyński od 1572, starosta łucki od 1560, winnicki od 1540, żytomierski od 1539, starosta bracławski od 1550 roku[3] dowódca obrony potocznej.

Bogusz Korecki
Herb
Pogoń(Pogonia) herb Koreckich
Data urodzenia 1510
Data i miejsce śmierci 1576
Łuck

W swych rękach skumulował olbrzymie włości, obejmujące prawie cały północno-wschodni narożnik Wołynia. Jako dowódca obrony potocznej wielokrotnie znosił czambuły tatarskie. Wziął udział w wojnie litewsko-rosyjskiej 1558–1570. Brał udział w bitwie nad Ułą w 1564. W 1567 na czele zagonu zapuścił się pod Wielkie Łuki. Zwyciężył Tatarów pod Ochmatowem.

W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[4].

Wzniósł ufortyfikowane zamki w Bracławiu (1550) i Winnicy (1571). Ufundował również prawosławne klasztory w Korcu i Horodyszczu[5] (lub Horodysku[6].).

Był wyznawcą prawosławia[7].

Jego nagrobek znajduje się w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie.

PrzypisyEdytuj

  1. Franciszek Piekosiński, Herbarz Kojałowicza – Ks.Wojciecha Wijuka Kojałowicza Herbarz Rycerstwa W.X.Litewskiego tak zwany Compendium, Kraków 1897, str.9
  2. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej tom VII, Gebethner i Wolff, Warszawa 1910,str.208
  3. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 324.
  4. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 149
  5. A. Mironowicz, Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej [w:] red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, Zakład Historii Kultur Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ​ISBN 83-902928-8-2​, s.27.
  6. Сергій Горін, ВОЛИНСЬКІ МОНАСТИРІ ПІД ПАТРОНАТОМ КНЯЗІВ КОРЕЦЬКИХ (ДО СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ)
  7. Kazimierz Bem, Czynnik wyznaniowy w polityce nominacyjnej Stefana Batorego na starostwa grodowe w Koronie – początek kontrreformacji?, w: Kwartalnik Historyczny r. 122 nr 3 (2015), s. 468.

BibliografiaEdytuj