Bojowe środki biologiczne

Bojowe środki biologiczne – chorobotwórcze mikroorganizmy (wirusy, riketsje, bakterie, pierwotniaki i tkankowce) oraz trujące produkty przemiany materii (toksyny) niektórych zarazków.

Do podstawowych bojowych środków biologicznych należą:

Bojowe środki biologiczne mają na celu obezwładnienie przeciwnika, zarażenie zwierząt hodowlanych i niszczenie upraw roślinnych. Wywołują one epidemie chorób zakaźnych ludzi, zwierząt i roślin. Ogólne zasady ochrony przed nimi są takie same jak przy naturalnych epidemiach.