Boleszkowice

wieś w województwie zachodniopomorskim

Boleszkowice (niem. Fürstenfelde[4]) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice. Siedziba gminy Boleszkowice.

Boleszkowice
wieś
Ilustracja
Rynek w Boleszkowicach
Państwo

 Polska

Województwo

 zachodniopomorskie

Powiat

myśliborski

Gmina

Boleszkowice

Wysokość

49 m n.p.m.

Liczba ludności (2022)

1307[2]

Strefa numeracyjna

95

Kod pocztowy

74-407[3]

Tablice rejestracyjne

ZMY

SIMC

0178896

Położenie na mapie gminy Boleszkowice
Mapa konturowa gminy Boleszkowice, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „Boleszkowice”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko lewej krawiędzi nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Boleszkowice”
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, blisko dolnej krawiędzi po lewej znajduje się punkt z opisem „Boleszkowice”
Położenie na mapie powiatu myśliborskiego
Mapa konturowa powiatu myśliborskiego, na dole po lewej znajduje się punkt z opisem „Boleszkowice”
Ziemia52°43′34″N 14°34′09″E/52,726111 14,569167[1]
Centrum Boleszkowic

Od 1354 miasto. 5 października 1954 do miasta Boleszkowice włączono Wierutno[5]. 1 stycznia 1972 Boleszkowice utraciły prawa miejskie i zostały wsią w gromadzie Namyślin[6], którą jednocześnie przekształcono w gromadę Boleszkowice[7]. 1 stycznia 1973, po kolejnej reformie administracyjnej, siedziba reaktywowanej gminie Boleszkowice[8]. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego.

Do końca XVII w. herbem miejscowości była pięciopłatkowa czerwona róża z zielonymi liśćmi na białym (srebrnym) polu. Od XVIII w. czerwone drewniane koło od wozu z ośmioma szprychami, złotą obręczą i srebrnymi gwoździami na białym (srebrnym) polu.

Położenie

edytuj

Wieś znajduje się 16 km na północ od Kostrzyna nad Odrą i 45 km na zachód od Gorzowa Wielkopolskiego.

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski według Kondrackiego teren na którym położone są Boleszkowice należy do prowincji Nizina Środkowoeuropejska, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierze Południowopomorskie oraz w końcowej klasyfikacji do mezoregionu Równina Gorzowska.

Typ i układ przestrzenny

edytuj

We wsi zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z czytelną siatką ulic i śródmiejskim placem (obecnie pl. Chrobrego) pełniącym przypuszczalnie pierwotnie funkcję rynku. W wyniku uwarunkowań historycznych miasto nigdy w pełni nie wykształciło się i nie obwarowało.

Toponimia

edytuj

Pierwotna nazwa patronimiczna wzmiankowana została w 1252 jako Bolescouiz. Oznacza ona miejscowość zamieszkaną przez ludzi należących do Bolesława, Boleszka i można ją odtworzyć jako Bolescovici. Było to wówczas popularne imię, również wśród książąt słowiańskich. Niemiecka nazwa Fürstenfelde wywodzi się od Fürst, średnio-dolno-niemieckiego vorste „książę” oraz -feld, średnio-dolno-niemieckiego velt „pole”[9]. Owo „książęce pole” zdaje się być zatem wolnym tłumaczeniem nazwy słowiańskiej i stanowi być może odniesienie do księcia Bolesława Rogatki[10], do którego należała ziemia kiniecka do 1249.

Polska nazwa Boleszkowice została utworzona po 1945 na wzór częstych nazw miejscowych z sufiksem –owice od nazwy osobowej Boleszek.

Nazwa na przestrzeni wieków: Bolescouiz 1252; Vurstennuelde 1323; Forstenfelde 1325; Furstenveld 1337; Vurstenuelde 1342; Worstenwelde 1373; Forstenfelde 1405, 1426; Fürstenfelde 1401, 1421, 1459, 1464, 1944; Fuerstenfelde 1883.

Środowisko przyrodnicze

edytuj

Najbliższa okolica bezleśna, zwarte lasy rozciągają się na południe od Boleszkowic, rzeźba terenu urozmaicona. Pod względem stanu środowiska gmina Boleszkowice zakwalifikowana została do grupy A (bardzo dobry).

Rezerwat przyrody „Cisy Boleszkowickie” (Nadleśnictwo Dębno) – ok. 1 km na płd. od wsi; rezerwat florystyczny utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27.06.1995[11], pow. ogólna 9,38 ha, pow. leśna 8,82 ha.

Historia

edytuj
 • VIII–poł. X w. – w widłach Odry i dolnej Warty znajduje się odrębna jednostka terytorialna typu plemiennego, prawdopodobnie powiązana z plemieniem Lubuszan. Na północy od osadnictwa grupy cedyńskiej oddzielały ją puszcze mosińska (merica Massen) i smolnicka (merica Smolnitz). Mieszkańcy zajmowali się gospodarką rolniczo-hodowlaną.
 • 960–972 – książę Mieszko I opanowuje tereny nadodrzańskie, obejmujące obręb późniejszej kasztelani cedyńskiej, ziemię kiniecką i kostrzyńską[12]
 • 1005 (lub 1007) – Polska traci zwierzchność nad Pomorzem, w tym również nad terytorium w widłach Odry i dolnej Warty
 • X–XII w. – istnieje słowiańskie grodzisko na wyspie jeziora (około 300 m na płd.-zach. od centrum dzisiejszej wsi), zamykające przejście przez puszczę na szlaku z Pomorza do ziemi lubuskiej; formą nawiązywało do grodzisk pierścieniowatych; w zachodniej części wyspy, na 120-morgowym łęgu zwanym kiedyś Hausbruch (Zamkowy Łęg), mogła być zlokalizowana osada przygrodowa[13]
 • 1112–1116 – w wyniku wyprawy Bolesława Krzywoustego, Pomorze Zachodnie uznaje zwierzchność lenną Polski
 • Pocz. XIII w. – obszar na północ od linii Noteci–dolnej Warty i zachód od Gwdy w dorzeczu Myśli, Drawy, środkowej Iny, stanowi część składową księstwa pomorskiego; w niewyjaśnionych okolicznościach zostaje przejęty przez księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego, a następnie jego bratanka, Władysława Odonica[14]
 • 1250 – margrabiowie brandenburscy z dynastii Askańczyków rozpoczynają ekspansję na wschód od Odry; z zajmowanych kolejno obszarów powstaje następnie Nowa Marchia
 • 7 marca 1252 – pierwsza wzmianka pod nazwą Bolescouiz; układ biskupa lubuskiego Wilhelma I z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z Käfernburga(inne języki) w sprawie dziesięcin zawiera również rejestr posiadłości biskupa w postaci Żelewa (Seelow) i Wodynia (Wuhden) na zachód od Odry, miasteczka targowego Ośna razem z przyległościami oraz Górzycy i Boleszkowic (villis Zelou, Bodin, et civitate forensis Osna cum attinenciis, Goriza et Bolescouiz)[15][16][17]. Osada rolniczo-rycerska uzyskuje prawo targowe, działa też komora celna.
 • Około 1287 – margrabiowie brandenburscy linii starszej Otto IV i Konrad przejmują Boleszkowice od biskupa lubuskiego[18]
 • Około 1300 – na wzgórzu grodowym, zwanym do 1945 Kiliansburg, Kiliansberg (gród św. Kiliana; nazwa ta nie ma jednak metryki średniowiecznej[19][20]) powstaje umocnione domostwo
 • 1320–1323 – po wygaśnięciu dynastii askańskiej, Nowa Marchia przejściowo przechodzi we władanie książąt pomorskich
 • 1323 – władzę w Nowej Marchii obejmują Wittelsbachowie
 • 23.04.1325 – wzmianka pod nazwą Forstenfelde; miasteczko jest lennem Michela von Sydowa i Fryderyka von Sacka – zakończono wtedy przy pośrednictwie rajców Chojny i Myśliborza spór miasta Mieszkowice z tymi panami Boleszkowic o łąki, pastwiska i pobieranie owsa puszczańskiego w lesie miejskim Mieszkowic (niezaprzeczalnie był to Las Boleszkowicki), w wyniku którego rozsądzono pobieranie przez von Sydowa i Sacka całej daniny w owsie, posiadanie ⅔ dochodów z tytułu kar sądowych, z wyrębu, a Mieszkowice ⅓; prawo do wypasu bydła i świń w lesie miały mieć obydwie strony[21].
 • 1337 – wzmianka w księdze ziemskiej margrabiego brandenburskiego Ludwika Starszego pod nazwą Furstenveld jako „oppidum” – nieobwarowane miasto bez przywileju miejskiego, lenno rodu von Uchtenhagen (bona illorum de Uchtenhagen cum oppido Furtsenveld), raczej nie jako ich główna siedziba, choć takie stwierdzenie jest dopuszczalne; zaliczone do ziemi trzcinieckiej[22]
 • 18.05.1342 – wzmianka pod nazwą Vurstenuelde; papież Klemens VI zleca biskupom wrocławskiemu i poznańskiemu zajęcie się przywróceniem biskupa lubuskiego Stefana II do dóbr już dawno zagarniętych mu przez poddanych margrabiego, w tym miasteczek Ośno i Boleszkowice (Osnam et Vurstenuelde opida)
 • 1 poł. XIV w. – wzniesiono kościół z kamieni granitowych; do dziś zachowały się fragmenty dolnej części wieży z ostrołukowym portalem
 • 14.05.1350 – legat papieski Gaufrield biskup Carpentras ponawia sentencję klątwy rzuconej przez biskupa lubuskiego Stefana II na margrabiego i jego wasali z rodów Wedel, Vockenrode, Lossow, Wulkow, Storckow, Uchtenhagen, którzy gwałtem zatrzymują mimo trzykrotnych napomnień Ośno i Boleszkowice (oppidum seu villa Osno et Vurstenuelde) położone w diecezji lubuskiej. Poleca też tamtejszym mieszczanom dochowywanie wierności biskupom i opłacanie należności[23].
 • 14.03.1354 – przy pośrednictwie Henryka, księcia głogowskiego, nowy biskup lubuski Henryk z Bancz (Bentsch) zawiera układ z margrabią Ludwikiem Rzymskim. Margrabia rezygnuje z Ośna i Boleszkowic, biorąc je w lenno od biskupa (Nos episcopus... nostro et ecclesie nomine contulimus iusto pheudi titulo opidum Drossen et villam Vurstenuelde nostre Lubuc dioecesis cum omni iure et dominio) i zachowując prawa do połowy dziesięcin oraz patronat nad kościołem parafialnym we Frankfurcie. W toku dalszych pertraktacji margrabia zobowiązał się wypłacać biskupowi 12 tys. grzywien srebra z dóbr nowomarchijskich położonych w diecezji lubuskiej, co poręczyli komtur i bracia zakonni z Chwarszczan. Układ ratyfikowano 17 czerwca 1354[24].
 • 1373 – w spisie lenn, zamków i lenn głównych wasali margrabiego, Boleszkowice (Furstenfelde) zaliczone są jako posiadłość Uchtenhagenów; niekiedy mylnie właściciele interpretowani są jako ród von Wedel z Krzywnicy[25][26]
 • 12.02.1401 – pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o kościele – zgoda biskupa lubuskiego Jana na przejęcie wikarii w kościele parafialnym w Dargomyślu po śmierci plebana Adalberta (Wojciecha), przez wikarego Andrzeja Unkopa z kościoła parafialnego w Boleszkowicach w dekanacie kostrzyńskim[27]
 • 1402–1454/55 – ziemie Nowej Marchii pod rządami zakonu krzyżackiego
 • 1405 – w wykazie katedratikum diecezji lubuskiej znajdują się parafie w Boleszkowicach, Dargomyślu i Oborzanach[28]
 • 9 czerwca 1410 – biskup lubuski Jan rozstrzyga spór swej kapituły z braćmi Hansem i Maciejem von Uchtenhagenem o 20 łanów w Boleszkowicach w ten sposób, że kapituła ma prawo do 18 łanów z mandatu von Ostena, zaś Uchtenhagenowie do 2 łanów uprawianych przez Bernda Cromgala (Clogenagela?)[29]
 • 1420 – wójt krzyżacki Nowej Marchii, Sander von Marwitz, nadaje (potwierdza?) Michałowi von Sydow jako lenno dziedziczne połowę wsi Boleszkowice z 45 łanami, połowę Lasu Boleszkowickiego w granicach Boleszkowic, jak już jego przodkowie posiadali[29]
 • 1433 – podczas wojny polsko-krzyżackiej, okoliczne tereny zostają zdobyte i splądrowane przez husytów
 • 1445 – po wygaśnięciu linii rodu von Sydow posiadającej Boleszkowice, zostają one wykupione przez zakon krzyżacki; powstaje folwark, z którego dochody finansują budowę krzyżackiego zamku w Kostrzynie; 18 łanów posiada rodzina Böhne (Bohne, Bone, prawdopodobnie spadkobiercy części Boleszkowic należącej wcześniej do Uchtenhagenów)
 • 1450 – pożar w miasteczku
 • 1452 – burgrabia (zarządca; niem. Hauptmann) zamku kostrzyńskiego Hans von Köckeritz zakupuje od von dem Bonenów ich połowę Boleszkowic za kwotę 1700 reńskich guldenów[30]; w ten sposób całe Boleszkowice mają jednego właściciela – zakon krzyżacki
 • 7.04.1454 – po sprzedaży przez zakon krzyżacki Nowej Marchii elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi II, powołując się na zgodę i wolę wielkiego mistrza, zatwierdza Hansowi von Köckeritz posiadanie zamku w Kostrzynie oraz odstępuje miasteczko Boleszkowice wraz z wsią, czynszami, rentami, przyległościami, wraz z rocznym dochodem w Mieszkowicach.
 • 5.01.1459 – Hans von Köckeritz ponownie otrzymuje miasteczko i wieś Boleszkowice w dożywocie, wraz z przysiółkiem (Kiliansburg), folwarkiem, czynszami, sądownictwem, wodami, pastwiskami, zwolnieniem od ciężarów i podatków[31]
 • 1473 – po śmierci Hansa von Köckeritz cała miejscowość wraz z zamkiem i folwarkiem staje się ponownie własnością elektorską
 • Pocz. XVI w. – zamek (umocnione domostwo) zostaje zburzony i opuszczony
 • 1535–1571 – za rządów Jana kostrzyńskiego Nowa Marchia staje się niezależnym państwem w ramach Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 • 1536 – miasteczko (i kościół) zniszczone przez pożar, liczba ludności maleje o połowę; Boleszkowice uzyskują zwolnienie z podatków na 5 lat
 • 1538 – margrabia Jan kostrzyński oficjalnie wprowadza na terenie Nowej Marchii luteranizm jako religię obowiązującą
 • 1540 – Boleszkowice, ale bez majątku rycerskiego, dołączono do domeny elektorskiej w Chwarszczanach[32]
 • 1551 – wzmianka o sędziach (ławnikach) miejskich, celniku i ratuszu (a zatem pośrednio o radzie miejskiej)[33]
 • Koniec XVI w. – Boleszkowice to nadal mieścina (oppidulum), ale z prawem do urządzania końskich jarmarków, z ludnością zobowiązaną niczym chłopi do służb na majątkach szlacheckich i państwowych
 • 1582 – majątek szlachecki w Boleszkowicach posiada Hans von Briesen, ożeniony z Margerithą von Sydow z Kurzycka; ród von Briesen, znany wcześniej z ziemi świdwińskiej, posiadał majątek w Boleszkowicach do połowy XVIII w.[34][35][36]
 • 1618 –1648 (wojna trzydziestoletnia) – duże spustoszenia w wyniku działań wojennych, spadek ludności o połowę
 • 1633 – miejscowość znacznie ucierpiała w wyniku działań regimentu konnego armii Colloredo; spłonął ratusz, kościół i 40 domostw
 • XVII/XVIII w. – założenie parku przy kościele
 • 1701 – powstanie Królestwa Prus
 • 1718 – pożar kościoła (odnowiony rok później). Miasto posiada 148 łanów.
 • Od 1730 – szybki rozwój gospodarki rolnej
 • 1736 – wielka powódź we wsiach nadodrzańskich
 • 1756–1763 (wojna siedmioletnia) – kolejne spustoszenie wsi
 • 25.08.1758 – prusko-rosyjska bitwa pod Sarbinowem
 • 1760 – pożar wywołany przez wojska rosyjskie strawił 47 domów wraz z obejściami oraz zniszczył wnętrze kościoła, wieżę zegarową i dzwonnicę
 • 1780 – folwark zostaje nabyty przez miasto Boleszkowice[37]
 • 2 poł. XVIII w. – rozpoczęto oddzielanie gruntów chłopskich od folwarcznych oraz dokonano uwłaszczenia chłopów w dobrach państwowych; rozwija się gospodarka rolno-folwarczna i rzemiosło; odbudowany zostaje kościół, ratusz, browar, gorzelnia, młyn; w miasteczku są dwie oberże
 • 1795 – władze Prus zakazują grzebania zmarłych wokół kościoła (pomimo to pochówków dokonywano tu do pocz. XIX w.); rajcowie miasta wyznaczyli miejsce na nowy cmentarz – piaszczyste wzgórze w płn. części Boleszkowic
 • Koniec XVIII / pocz. XIX w. – rozbiórka starego kościoła i budowa nowego
 • Pocz. XIX w. – Boleszkowice otrzymują ustrój miejski w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz określone dobra ziemskie (119 łanów ziemi uprawnej, 1710 morgów łąk); w miasteczku rozwija się wyrób piwa (23 piwowarów), produkcja płótna lnianego (12 tkaczy; len pochodził z podmiejskich plantacji), cześć mieszkańców utrzymuje się z uprawy tytoniu; największym zakładem jest cegielnia; rozebrano większą część kościoła
 • 1806–1807 – Nowa Marchia pod okupacją wojsk napoleońskich; na mocy traktatu w Tylży w dniu 12 lipca 1807 wojska francuskie opuszczają terytorium państwa pruskiego z wyjątkiem niektórych ważniejszych twierdz, pod warunkiem spłaty bądź zabezpieczenia nałożonej na Prusy kontrybucji wojennej
Przyległości Boleszkowic w XIX / 1 połowie XX w.
Niemiecka nazwa Obiekt Polska nazwa Ludność w 1895 Okres
Drusenhorst Siedlisko Drużno 12 1 poł XX w.
Forsthaus Karlshof Leśniczówka Ponikła 9 1 poł. XX w.
Fürstenfelde Bahnhof Przystanek kolejowy Boleszkowice (stacja kolejowa) 4
Fürstenfelder Chausseehaus Siedlisko 3 2 poł. XIX w – 1 poł. XX w.
Karlshof Jagdschloß Budynek
Kiliansburg Miejsce
Vierruthen Kolonia Wierutno 39 XIX w – 1 poł. XX w.
 • 1807–1811 – reformy gospodarcze SteinaHardenberga dotyczące zniesienia poddaństwa chłopów w Prusach
 • 1815–1818 – reformy administracyjne Prus zmieniają strukturę Nowej Marchii; miasteczko należy do powiatu Kostrzyn, w rejencji frankfurckiej, w prowincji brandenburskiej
 • 1823–1845 – budowa drogi bitej do Kostrzyna i Mieszkowic
 • 1830 – pożar
 • 1836 (1839) – w związku z likwidacją powiatu Kostrzyn[38], miasteczko przechodzi do powiatu Chojna, w rejencji frankfurckiej, w prowincji brandenburskiej
 • 1847 – miasto dotyka epidemia cholery
 • 1849 – pożar
 • Koniec 1 poł. XIX w.–1858 – nowi fundatorzy i mieszkańcy gruntownie przebudowują i rozbudowują kościół w stylu neogotyckim, częściowo wykorzystując kamień ze średniowiecznej budowli (z wcześniejszego kościoła pozostała dolna część wieży). Proboszczem jest Thomas[39].
 • 1850 – znaczny rozwój miasta (203 domy i 320 budynków gospodarczych), największym zakładem przemysłowym jest cegielnia
 • Poł. XIX w. – działa szkoła podstawowa (3 nauczycieli, dyrektorem jest Kähler[39])
 • 1853 – powstaje droga bita na odcinku Mieszkowice – Boleszkowice – Kostrzyn
 • 1865/70 – kościół otrzymał organy usytuowane na chórze
 • 1871–1918 – Nowa Marchia w ramach zjednoczonej Drugiej Rzeszy Niemieckiej
 • 1877 – powstaje linia kolejowa na trasie Szczecin – Kostrzyn nad Odrą; dworzec kolejowy zbudowany na miejscu koszar
 • Koniec XIX w. – proces przechodzenia części ziemi z rąk wielkich posiadaczy do indywidualnych chłopów (tzw. kolonizacja wewnętrzna)
 • Pocz. XX w. – wybudowano kaplicę cmentarną (dom pogrzebowy)
 • 1910 – otwarto prywatną szkołę średnią
 • 1914–1918 (I wojna światowa) – upadek gospodarczy miasteczka
 • 1919–1939 – w Boleszkowicach działają: młyn motorowy, kuźnia, niewielki warsztat kowalsko-mechaniczny, piekarnia oraz cegielnia w okolicy miasta; usługi: apteka, poczta, 2 lekarzy, 2 dentystów, przedszkole; organizacje: straż pożarna, klub gimnastyczny oraz jeździecki; głównym źródłem utrzymania pozostaje rolnictwo (ok. 50% ludności); powierzchnia miasta 2400 ha, z tego użytki rolne i ogrody 1950 ha
 • 1925–1937 – zbudowano lokalną gazownię na gaz organiczny
 • 31 stycznia 1945 – jednostki 2 Gwardyjskiej Armii Pancernej (generała pułkownika Siemiona Bogdanowa) oraz 5 Armii Uderzeniowej (generała Nikołaja Bierzarina) 1 Frontu Białoruskiego (marszałka Gieorgija Żukowa) nacierając w kierunku Czelina i Kostrzyna forsują Odrę, zdobywając przyczółki na zachodnim brzegu w rejonie Kienitz[40]
 • 2 lutego 1945 – mieszkańcy miasteczka, zaskoczeni pojawieniem się jednostek radzieckich, opuszczają domostwa[41]
 • 2–7 lutego 1945 – 1 Korpus Zmechanizowany pod dowództwem generała lejtnanta Siemiona Kriwoszeina, wchodzący w skład 2 armii pancernej, wydzielone jednostki 5 Armii Uderzeniowej oraz 82 dywizja piechoty 61 Armii prowadzą działania mające na celu oczyszczenie z oddziałów niemieckich terenów na wschodnim brzegu Odry w powiecie chojeńskim[42]
 • 4 lutego 1945 – zajęcie Boleszkowic przez 5 Armię Uderzeniową 1 Frontu Białoruskiego[43]; zniszczenia sięgają 15%[44]
 • maj 1945 – początek napływu osadników; w większości są to rodziny żołnierzy 1 Armii WP z byłych wschodnich terenów polskich (w ok. 90% pochodzący ze wsi), następnie grupa z okolic Kielc, a także z Bieszczadów.
 • 7 maja 1945 – powstaje zarząd miejski
 • 6 czerwca 1945 – w mieście zarejestrowanych jest 47 Polaków i prawie tyle samo Niemców[45]; nadal funkcjonuje niemiecka nazwa Fürstenfelde, później pojawia się nazwa Bolesławice
 • 24 czerwca 1945 – akcja wysiedlenia Niemców z Boleszkowic[41]
 • 14 lipca 1945 – burmistrzem Boleszkowic z nominacji zostaje Józef Latuszak, a dotychczasowy burmistrz Tomasz Kaźmierczak obejmuje stanowisko wiceburmistrza
 • sierpień 1945 – zaczęto wydawać gazetę „Osadnik Wojskowy”; powstała miejscowa organizacja PPS
 • wrzesień 1945 – powstaje miejscowa organizacja PPR
 • 4 września 1945 – rozpoczyna działalność 4-oddziałowa szkoła podstawowa, mieszcząca się w jednej izbie w byłym ratuszu; pierwszym nauczycielem i kierownikiem szkoły został Aleksander Jagielnicki; jego następczynią wkrótce zostaje Helena Korzeniewska
 • październik 1945 – na pieczątce miejskiej figuruje już nazwa Boleszkowice
 • 14 października 1945 – na polecenie władz wojewódzkich zostaje zorganizowana Tymczasowa Rada Narodowa jako organ doradczy przy Zarządzie Miejskim[46]
 • XI.1945 – kościół jest obsługiwany przez księdza z Mieszkowic, a następnie włączony do parafii Nowy Dąb (Dębno)
 • 1945–1946 – powstaje posterunek MO, agencja pocztowa
 • 21 stycznia 1946 – ukonstytuowała się Miejska Rada Narodowa[47]
 • 1946 – szkoła podstawowa zostaje przeniesiona do budynku mieszkalnego (obecnie nieistniejącego) przy ul. Świerczewskiego (ob. ul. Słoneczna)
 • 13 czerwca 1946 – konsekracja kościoła
 • 1947 – uruchomienie młyna; powstaje zakład usług traktorowych dla rolnictwa. W miasteczku nadal mieszkają 24 rodziny niemieckie[37].
 • 1948 – powstaje Gminna Spółdzielnia, w następnych latach połączona z GS Dębno
 • 1 sierpnia 1948 – zostaje utworzona gmina miejska i wiejska Boleszkowice (9 gromad)
 • 16 stycznia 1949 – powstaje biblioteka gminna
 • 5 października 1949 – oddanie do użytku obecnego budynku szkoły
 • 1950 – powstaje Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Czerwony Sztandar”, funkcjonująca do 1957
 • 23 czerwca 1950 – likwidacja Zarządu Miejskiego, powołanie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
 • 1 czerwca 1951 – erygowanie parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
 • 25 września 1954 – likwidacja gmin, pozostaje miasto Boleszkowice i utworzona zostaje Gromadzka Rada Narodowa w Namyślinie (7 gromad)
 • 1954 – do miasta przyłączono gromadę Wierutno
 • 1955 – zmiana biblioteki gminnej na miejską w związku z planowanym otwarciem biblioteki gminnej w Namyślinie
 • 11 maja 1955 – założenie punktu felczerskiego
 • 10 czerwca 1956 – Boleszkowice otrzymują połączenie autobusowe z powiatem
 • 1960 – otwarcie kina „Graniczne”
 • 1964 – wybudowanie zlewni mleka
 • luty 1964 – powołanie do życia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, kierownik Teresa Macyszyn
 • 1965 – wyasfaltowanie ulic
 • 1966 – wybudowanie sklepów spożywczych
 • 1967 – weszła w życie nowa reforma szkolna, wprowadzono tzw. „ośmioklasówkę”
 • 1968 – wybudowanie restauracji „Osadnik”
 • Koniec lat 60. XX w. – rozebranie pomnika poświęconego pamięci mieszkańców poległych na polach bitew w czasie I wojny światowej; wzniesiony z granitu szwedzkiego, uwieńczony krzyżem, hełmem i liśćmi laurowo-dębowymi, stał na centralnym placu
 • 1971 – założenie filii banku spółdzielczego
 • 1 stycznia 1972 – uchwałą PRN w Dębnie Nr XII/42 z dnia 10.09.1971 z mocą obowiązującą od 01.01.1972 zniesiono miasto Boleszkowice, którego obszar włączony został do gromady Namyślin, powiat Chojna. W wyniku zniesienia miasta przeniesiono siedzibę GRN z Namyślina do wsi Boleszkowice zmieniając jednocześnie nazwę gromady. PPRN w Dębnie fakt likwidacji ustroju miejskiego w Boleszkowicach motywowało koniecznością poprawy sytuacji ekonomiczno-gospodarczej i prawnej rolników – mieszkańców Boleszkowic, którzy stanowili 86% ludności. Jednym z czynników uzasadniających projekt zniesienia miasta był brak możliwości aktywizacji i jego rozwoju z uwagi na nieistniejący przemysł. Na ten też temat w Boleszkowicach wcześniej przeprowadzone zostały konsultacje zarówno z mieszkańcami miasta, jak i z Miejską Radą Narodową. W wyniku tych rozmów MRN w Boleszkowicach zaopiniowała negatywnie wniosek PRN w Dębnie w sprawie zniesienia ustroju miejskiego, uzasadniając to tym, iż powyższe zmiany nie są zgodne z odczuciami mieszkańców. Niemniej mimo sprzeciwu mieszkańców i samej MRN zniesienie ustroju miejskiego w Boleszkowicach stało się faktem dokonanym. Ostatnia sesja MRN w Boleszkowicach odbyła się 05.11.1971[48].
 • 1972 – zmeliorowanie pól
 • 1974 – założenie wodociągów wiejskich
 • 1975 – w wyniku reformy administracyjnej Boleszkowice jako gmina wiejska znajdują się w granicach województwa gorzowskiego
 • 1976 – wybudowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia
 • 1978 – oddanie do użytku budynku Urzędu Gminy
 • 1979 – wybudowanie Osiedla 40-Lecia, remizy OSP, bloku mieszkalnego dla pracowników administracji
 • 1997/98 – generalny remont wieży kościelnej (zdjęcie łupku), pokrycie blachą
 • 1998 – likwidacja 273 kompanii radiotechnicznej Boleszkowice[49][50]
 • 1 stycznia 1999 – w wyniku reformy administracyjnej Boleszkowice znajdują się w województwie zachodniopomorskim
 • 1999 – uruchomienie oczyszczalni ścieków (mechaniczno-biologiczna z neutralizacją biogenów) o przepustowości 225,0 m³/d
 • 1 września 1999 – rozpoczęło działalność gimnazjum
 • 14 maja 2000 – odsłonięcie kamienia pamiątkowego poświęconego pionierom Boleszkowic
 • 2001 – założono i uruchomiono nowy zegar na wieży
Właściciele Boleszkowic
Imię i nazwisko Lata
biskupi lubuscy przed 1252 – ok. 1287
margrabiowie brandenburscy ok. 1287 – 1354
Fryderyk von Sack (lenno) 1325
von Sydow (lenno, połowa Boleszkowic, wieś?) przed? 1325 – 1445
von Uchtenhagen (lenno, połowa Boleszkowic,
miasteczko?)
przed 1337 – po? 1410
margrabiowie brandenburscy jako lennicy

biskupów lubuskich

1354 – ?
zakon krzyżacki (połowa Boleszkowic, wieś?) 1445 – 1452
von dem Böhne (połowa Boleszkowic, miasteczko?) po? 1410/przed? 1445 – 1452
zakon krzyżacki (całe Boleszkowice, wieś
i miasteczko)
1452 – 1454
Hans von Köckeritz 1454 – 1473
margrabiowie (elektorzy) brandenburscy,
państwo niemieckie
1473 (od 1540 w
domenie Chwarszczany) – 1945?

Pierwsze władze po II wojnie światowej

edytuj

Burmistrzowie

Lata Imię i nazwisko
1945 Tomasz Kaźmierczak
14.07.1945–1.09.1945 Józef Latuszak
1.09.1945–22.10.1945 Julian Korenko
22.10.1945–26.08.1946 Józef Kwiatkowski
26.08.1946–1947 Stanisław Dąbrowski
1947 Stanisław Skibiński
1947–1950 Bolesław Słodczyk

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej

Lata Imię i nazwisko
1950 Kazimierz Żurawski
1951–1952 Franciszek Pawlaczyk
1952 Dariusz Dystel
1952–1954 Jan Łyskawa
1954–1957 Czesław Kudła
1957–? Eugeniusz Kozłowski

Wójtowie

Lata Imię i nazwisko
1945–1948 Marian Tomaszewski
1948–1950 Ludwik Wojciechowski
1950–1951 Stefan Jakubowski
1951–1952 Henryk Wajner
1952–1953 Julian Kopyłowski
1953–1954 Henryk Wajner

Ludność

edytuj

Ludność na przestrzeni wieków[51][52][53][54][55]:

Gospodarka

edytuj

Miejscowość o charakterze rolniczym, najwięcej jest gospodarstw drobnych; uprawa zbóż, tj. pszenicy i jęczmienia, w drugiej kolejności pszenżyta i żyta. Użytki rolne są zagospodarowane w następujący sposób (2003):

Użytek rolny Liczba ha
Grunty orne 1852
Sady 29
Łąki 7
Pastwiska 85

Dominują gleby klasy IIIa-VI. Część gruntów odłogowana po likwidacji sieci Państwowych Gospodarstw Rolnych na pocz. lat 90 XX w. Brak większych zakładów przemysłowych. Kompleks kolejowy oraz młyn motorowy.

Organizacje, instytucje i sport

edytuj
 • Urząd Gminy
 • Izba Pamięci Narodowej (w budynku Publicznego Gimnazjum)
 • Biblioteka Publiczno-Szkolna Gminy Boleszkowice – utworzona w 1946 jako punkt biblioteki w Dębnie, od 16.01.1949 Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach, od 26.04.1996 jako Biblioteka Publiczno-Szkolną Gminy Boleszkowice; ponad 37 tys. woluminów
 • Gminny Ośrodek Kultury

Przy GOK funkcjonują zespoły:

  • Zespół śpiewaczy „Platerówki” – założony w 1980, pierwszym instruktorem była Jolanta Matusiak, obecnie Tadeusz Pencak, skład 15 osób. Najważniejsze osiągnięcia: laureat województwa gorzowskiego w przeglądzie PARA i nagroda wojewody w roku 1986, II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Chórów w Kielcach w roku 1987.
  • Kapela ludowa „Cisy” – założona w 1984 przez Edmunda Ziołę; najważniejsze osiągnięcia: laureat PARA na szczeblu wojewódzkim 1988, 1989, 1997, 1998, 1999, Międzynarodowych Spotkań Ziemia i Pieśń w Szprotawie 1997, Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej Wolin 1998, 2001, Wojewódzkiego przeglądu zespołów Folklorystycznych Lipiany 1999,2000, Wojewódzkich Spotkań Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresowiana” 1997, 1999, 2001, pierwsze miejsce w Międzywojewódzkim Festiwalu Szparagowe żniwa Trzciel 2001, Nagroda Specjalna Wojewody Gorzowskiego za tytuł laureata PARA 1998, Wyróżnienie w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej Tczew 2000.
  • Kapela ludowa „Małe Cisy” – założona w 2001, instruktor Edmund Zioła, skład 10 osób (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Boleszkowicach); najważniejsze osiągnięcia: laureat VI Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, X Ogólnopolskich Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, Wojewódzkiego Przeglądu Folkloru w Lipianach, Międzywojewódzkiego Festiwalu Folkloru w Międzyrzeczu, Powiatowego Przeglądu Folkloru w Boleszkowicach.
  • Zespół taneczny „Kleks” – założony w 1999, instruktor Beata Stankiewicz. Wyróżnienia na Powiatowym Przeglądzie Grup Tanecznych w Dębnie PARA 2003 i regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dębnie.
  • Grupa taneczna „Kama” – założona w 2001 przez uczennice, działa przy Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach, instruktor Renata Kędzia, skład 5 osób.
  • Zespół instrumentalno-wokalny „Kłams” – założony w 2003, skład 5 osób.
 • Zespół Dzielnicowych, podlega pod Komisariat Policji w Dębnie
 • Koło Gospodyń Wiejskich, założone w 1980
 • Ochotnicza straż pożarna, założona w 1946
 • Urząd Pocztowy
 • Ośrodek Zdrowia
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Polski Związek Wędkarski, założony w 1970
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 • Związek Koła Terenowego Sybiraków, założony w 08.1999
 • Ludowy Klub Sportowy „Chrobry” Boleszkowice, powstały w 1955 roku i grający na Stadionie im. Henryka Łosia przy ulicy Sportowej w Boleszkowicach. Barwy: granatowo-czerwone.

Edukacja

edytuj
 • Szkoła Podstawowa, działa od 1945
 • Gimnazjum Publiczne, założone w 1999
 • Przedszkole Gminne, założone w 1948

Kontynuacja nauki w szkołach ponadgimnazjalnych może być realizowana w okolicznych gminach – Dębno, Mieszkowice, Kostrzyn nad Odrą.

Parafia

edytuj

Pierwszą mszę św. kapłan polski odprawił w 11.1945 Wierni byli obsługiwani przez księdza z Mieszkowic. Kościół parafialny w Boleszkowicach został poświęcony 13 czerwca 1946 i przekazany w administrację Salezjanom z Dębna. Oficjalnie parafię erygowano 1 czerwca 1951 Do 1990 parafia w Boleszkowicach obsługiwała kościoły w Troszynie i Sitnie. Po ustanowieniu 26.08.1990 parafii w Troszynie przeszły one pod duszpasterską opiekę tamtejszych proboszczów.

Proboszczowie:

 • 1951–1959 – ks. Witold Golak
 • 1959–1966 – ks. K. Pietrzyk
 • 1966–1969 – ks. T. Malawski
 • 1969–1976 – ks. M. Brzozowski
 • 1976–1981 – ks. T. Trzeszczkowski
 • 1981–1987 – ks. M. Leśniak (budowa plebanii)
 • 1987–1988 – ks. M. Chojnacki
 • 1988–1997 – ks. S. Smuniewski (budowa plebanii, generalny remont dachu kościoła)
 • 1997–VI.1998 – ks. F. Warniewski (remont kościoła – wykonano posadzkę pomiędzy ławkami i pod chórem)
 • VI.1998–? – ks. Jan Terlikowski
 • ?–2017 – ks. Andrzej Skowroński
 • 2017 – ks. Adam Ścibek

Jednostka wojskowa

edytuj

4 kompania radiotechniczna (krt) Boleszkowice istniała już w 1955 (dowódca porucznik Bolesław Karpiński) i wchodziła w skład 18 samodzielnego pułku obserwacyjno-meldunkowego Mrzeżyno. Po utworzeniu w 1957 Korpusów Obrony Powietrznej Obszaru Kraju (KOPL OK) i reorganizacji Wojsk Radiotechnicznych została przemianowana na 293 krt Boleszkowice w składzie 9 samodzielnego batalionu radiotechnicznego (sbrt) Choszczno (2 KOPL OK Bydgoszcz). Jesienią 1968 zreorganizowano 9 sbrt w Choszcznie i na jego bazie utworzono 13 pułk radiotechniczny, zaś krt Boleszkowice otrzymała nowy numer 243. Od czasu tworzenia przy korpusach OPK Brygad Radiotechnicznych (BRt) w latach 1973–1975, jednostka w Boleszkowicach jako 273 krt znajdowała się w składzie 27 brygady radiotechnicznej Witkowo w 2 BRt w Bydgoszczy (2 Korpus OPK). W 1983 273 krt w Boleszkowicach (dowódca mjr Jan Korzeniowski) zajęła II miejsce na szczeblu Wojsk OPK w zawodach użyteczno-bojowych. W ramach restrukturyzacji 273 krt Boleszkowice została rozformowana w 1998[49][56].

Atrakcje turystyczne

edytuj
 
Kościół św. Antoniego Padewskiego
Cmentarz Żydowski
 • Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego – budowa zakończona w 1858; neogotycki kościół orientowany na rzucie krzyża łacińskiego, z 5-boczną apsydą i transeptem. Z pierwotnej części gotyckiej (XIV w.) zachowały się partie murów ściany zachodniej i jej portal. Elewacje ozdobione są ostrołukowymi blendami oraz położonymi centralnie oknami z maswerkami. Wieża bogato ozdobna, hełm wieloboczny (podczas remontu 1997-1998 zdjęto łupek i pokryto blachą), zegar z 2001. Trzy żeliwne dzwony bez napisów z początku XX wieku. Wnętrza: drewniany, polichromowany ołtarz (z czasów napoleońskich), prospekt organowy, empory; pozostały wystrój z lat 1975/78; na prawej ścianie płd. tablica marmurowa z historią kościoła i fundatorami. W latach 1865–1870 kościół otrzymał organy usytuowane na chórze, następnie modernizowane i przebudowane. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 488[57].
 • kaplica cmentarna – niewielki obiekt murowany wzniesiony na początku XX w.
 • cmentarz poewangelicki – zlokalizowany na płn. od Boleszkowic, przy drodze do Sitna; nieczynny
 • cmentarz żydowski
 • pomnik – poświęcony osadnikom przybyłym do Boleszkowic po 1945
 • młyn motorowy – murowany obiekt wzniesiony w latach 30 XX w.
 • relikty tradycyjnego budownictwa szachulcowego (ryglowego) – zachowane w formie szczątkowej, m.in. przy ul. Słonecznej 3, ul. Poznańskiej 12, ul. Wąskiej 2, Poniatowskiego 5
 • zespół budynków stacyjnych z przełomu XIX/XX w.
 • kopiec ziemny w miejscu zamku – po zamku (umocnione domostwo zwane Kiliansburg) nie zachowały się żadne ślady, miejsce to wskazuje jedynie niewielki kopiec w polu, z dala od głównych dróg dojazdowych

Przypisy

edytuj
 1. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych – miejscowości – format XLSX, Dane z państwowego rejestru nazw geograficznych – PRNG, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 5 listopada 2023, identyfikator PRNG: 8008
 2. NSP 2021: Ludność w miejscowościach statystycznych [online], Bank Danych Lokalnych GUS, 19 września 2022 [dostęp 2022-10-07].
 3. Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska S.A., październik 2022, s. 80 [zarchiwizowane 2022-10-26].
 4. Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości (M.P. z 1946 r. nr 142, poz. 262).
 5. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 1954 r., Nr. 15, Poz. 67.
 6. Dz.U. z 1971 r. nr 32, poz. 297.
 7. Uchwała Nr X/73/71 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 29 września 1971 roku o zmianie granic gromad i przeniesieniu siedzib gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 30 listopada 1971 r., Nr. 14, Poz. 111).
 8. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 1972, Nr 15, Poz. 111).
 9. Nazwy miejscowe Polski: historia – pochodzenie – zmiany. Kazimierz Rymut (red.). T. I. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996, s. 271. ISBN 83-85579-29-X.
 10. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 62. ISBN 83-909122-1-X.
 11. Monitor Polski Nr 33, poz. 390.
 12. Zbigniew Wielgosz: Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie we wczesnym średniowieczu: krajobraz naturalny i struktury osadnicze. Poznań: Instytut Historii UAM, 2006, s. 109. ISBN 83-89407-17-5.
 13. Karty z dziejów Dębna. Dębno: PPH „Zapol” Dmochowski Sobczyk, 2005, s. 20. ISBN 83-60140-35-9.
 14. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, 1999, s. 8–9. ISBN 83-909122-1-X.
 15. Adolph Friedrich Johann Riedel: Codex diplomaticus Brandenburgensis: Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten. Wyd. 1. T. XX. F.H. Morin, 1861, s. 183–184.
 16. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 48. ISBN 83-909122-1-X.
 17. Niektórzy historycy odczytują miejscowość jako Golescouiz, identyfikując ją z Golicami.
 18. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 63–65. ISBN 83-909122-1-X.
 19. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 62 (przypis). ISBN 83-909122-1-X.
 20. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 95. ISBN 978-83-932245-1-7.
 21. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 103. ISBN 978-83-932245-1-7.
 22. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 102, 104. ISBN 978-83-932245-1-7.
 23. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 61. ISBN 83-909122-1-X.
 24. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 61–62. ISBN 83-909122-1-X.
 25. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 105–106. ISBN 978-83-932245-1-7.
 26. Märkische Forschungen. T. 10. Berlin: Ernst & Korn, 1867, s. 354.
 27. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 59. ISBN 83-909122-1-X.
 28. Edward Rymar: Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: szkice historyczne. Gorzów Wlkp.: 1999, s. 57, 59. ISBN 83-909122-1-X.
 29. a b Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 107. ISBN 978-83-932245-1-7.
 30. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 109. ISBN 978-83-932245-1-7.
 31. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 110. ISBN 978-83-932245-1-7.
 32. Edward Rymar: Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii. Chojna: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, 2012, s. 111. ISBN 978-83-932245-1-7.
 33. Tadeusz Białecki: Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Polskie Pismo i Książka, 1991, s. 24. ISBN 83-85360-01-8, ISBN 978-83-85360-01-8.
 34. Karl Kletke, Regesta Historiae Neomarchicae: die Urkunden zur Geschichte der Neumark und des Landes Sternberg, t. 2, Berlin: Ernst&Korn, 1868, s. 362.
 35. Anton Friedrich Büsching, Neue Erdbeschreibung: Welcher den schwäbischen, bayerischen, fränkischen und obersächsischen Kreis enthält, tom 3, wyd. 2, Hamburg: Johann Carl Bohn, 1771, s. 2413.
 36. Edward Rymar, Słownik historyczny Nowej Marchii w Średniowieczu, wyd. 1, t. II, Chojna-Wodzisław Śląski: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie, 2016, s. 17, ISBN 978-83-63651-08-4, OCLC 1005898092.
 37. a b Stachak i inni, Między Odrą a Myślą: [krajobraz przyrodniczy i kulturowy południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego] / projekty tras i red. nauk. Aleksandra Stachak; [aut.] Edyta Bakalarz [et al.]; fot. aut. oraz Iwona Główka-Kamyszek [et al.]., Szczecin: Oficyna In Puls, 2011, s. 64–66, ISBN 978-83-89402-78-3, OCLC 750550005.
 38. Powiat kostrzyński rozwiązano w 1836, lecz na skutek protestów junkrów król Fryderyk Wilhelm III zawiesił rozporządzenie i dopiero w 1839 ostatecznie rozwiązał powiat, pozostawiając w Kostrzynie ekspozyturę Landratury w Chojnie, która stanowiła organ zwierzchni dla południowej części powiatu chojeńskiego. Kostrzyn nad Odrą. Dzieje dawne i nowe. Jerzy Marczewski (red.). Poznań: Instytut Zachodni, 1991, s. 252. ISBN 83-85003-58-4.
 39. a b F. Wilhelm Riehl, I. Scheu, Berlin und die Mark Brandenburg mit dem Markgrafthum Nieder-Lausitz in ihrer Geschichte und in ihrem gegenwärtigen Bestande: nach amtlichen und anderen Mittheilungen, Berlin 1861, s. 389–399.
 40. Z dziejów Ziemi Chojeńskiej. Tadeusz Białecki (red.). Szczecin: Instytut Zachodniopomorski, 1969, s. 155–156.
 41. a b Kreis Königsberg/Neumark. Erinnerungen an einen ostbrandenburgischen Landkreis. Berlin/Bonn: Westkreuz-Verlag GmbH, 1996, s. 196. ISBN 3-929592-13-4.
 42. Z dziejów Ziemi Chojeńskiej. Tadeusz Białecki (red.). Szczecin: Instytut Zachodniopomorski, 1969, s. 158.
 43. Z dziejów Ziemi Chojeńskiej. Tadeusz Białecki (red.). Szczecin: Instytut Zachodniopomorski, 1969, s. 499.
 44. Kazimierz Piwarski: Odbudowa ziem odzyskanych, 1945–1955. Instytut Zachodni, 1957, s. 216.
 45. Wstęp do inwentarza zespołu Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boleszkowicach 1945 – 1950.
 46. 14.10.1945 według: Wstęp do inwentarza zespołu Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Boleszkowicach 1945 – 1950 oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. [dostęp 2008-06-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].; 15 sierpnia 1945. Za: Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, praca zbiorowa pod redakcją T. Białeckiego, Szczecin 1969, Instytut Zachodniopomorski, s. 490.
 47. 28.10.1946 Za: Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, praca zbiorowa pod redakcją T. Białeckiego, Szczecin 1969, Instytut Zachodniopomorski, s. 491.
 48. Wstęp do inwentarza zespołu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Boleszkowicach 1950 – 1971.
 49. a b 273 kompania radiotechniczna (krt). – Wikimapia [online], wikimapia.org [dostęp 2018-01-06] (pol.).
 50. Michał Kacprzak, Historia Wojsk Radiotechnicznych w Polsce [online], infowsparcie.net [dostęp 2018-01-06].
 51. Friedrich Wilhelm August Bratring, Statistisch-topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg: Für Statistiker, Geschäftsmänner, bes. für Kameralisten. ¬Die Neumark Brandenburg, t. 3, Berlin: Friedrich Maurer, 1809, s. 108 (niem.).
 52. Kraatz (red.), Topographisch-statistisches Handbuch des Preussischen Staates, Berlin: Deckersche Geheime Ober-Hofbuchdruckerei, 1856, s. 167.
 53. Fürstenfelde – GenWiki [online], wiki-de.genealogy.net [dostęp 2018-01-06] (niem.).
 54. Bank Danych Lokalnych [online], bdl.stat.gov.pl [dostęp 2018-01-06].
 55. Tadeusz Białecki (red.), Z dziejów Ziemi Chojeńskiej, wyd. I, Szczecin: Instytut Zachodniopomorski w Szczecinie, 1969, s. 108, 125, 208.
 56. Jan Ginowicz i inni, 60 lat Wojsk Radiotechnicznych. Zarys historii., Warszawa: Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych, 2011, ISBN 978-83-930536-7-4.
 57. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [dostęp 2020-06-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-04-07)]. (pol.).

Bibliografia

edytuj