Bonerowie

Herb Bonarowa

Bonerowie – rodzina mieszczańska pochodzenia niemieckiego, w późnym średniowieczu osiadła na Śląsku i w Małopolsce, od XV wieku jej przedstawiciele odgrywali ważną rolę na dworze Jagiellonów, w 1514 roku uzyskali nobilitację i polski indygenat.

Ród Bonerów wywodził się z Alzacji. Założycielem polskiej gałęzi rodu był kupiec i bankier Johann Boner z Landau in der Pfalz, który wraz z braćmi Jakubem i Fryderykiem w drugiej połowie XV wieku osiedlił się we Wrocławiu.

W 1483 roku Johann Boner wyemigrował do Krakowa. Mieszkając w Królestwie Polskim dorobił się w czasach panowania Aleksandra Jagiellończyka wielkiego majątku na papierniach w Balicach, Bonarce i Kamieniu, który wielokrotnie powiększył za czasów Zygmunta I Starego jako zarządca żup solnych w Wieliczce. W 1514 roku uzyskał dla siebie polski indygenat i herb szlachecki Bonarowa, który wraz z majątkiem przekazał bratankowi Sewerynowi Bonerowi.

Seweryn Boner pozostawał wzorem stryja bankierem Zygmunta I Starego. Prowadził również rozległe interesy w całej Europie, które w 1540 roku dzięki udanym transakcjom finansowym z Habsburgami przyniosły mu godność barona Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Zakupił także liczne dobra ziemskie w okolicach Krakowa, lokował miasta na prawie magdeburskim i był mecenasem sztuki. Pod koniec życia pod wpływem szerzącej się w Małopolsce reformacji przyjął kalwinizm i został jednym z protektorów tego wyznania.

Polska gałąź rodu Bonerów wygasła w XVII wieku.

Przedstawiciele roduEdytuj

Pokolenie 0Edytuj

  • Seweryn Boner (zm. XV wiek) – ojciec Jana, Jakuba i Fryderyka Bonerów

Pokolenie 1Edytuj

  • Jan Boner (1462–1523) – kupiec krakowski i bankier królewski, syn Seweryna Bonera
  • Jakub Andrzej Boner (zm. 1517) – kupiec wrocławski, syn Seweryna Bonera
  • Fryderyk Boner (zm. XVI wiek) – mincerz głogowski, syn Seweryna Bonera

Pokolenie 2Edytuj

  • Seweryn Boner (1486–1549) – baron Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, bankier królewski, burgrabia krakowski, starosta biecki, syn Jakuba Andrzeja Bonera.
  • Franciszek Boner (zm. 1552) – rajca krakowski, syn Jakuba Andrzeja Bonera
  • Jakub Boner (zm. 1560) – syn Jakuba Andrzeja Bonera
  • Magdalena Boner (zm. 1529) – żona Stanisława Radziwiłła, córka Jakuba Andrzeja Bonera
  • Barbara Boner – mieszczka wrocławska, córka Jakuba Andrzeja Bonera
  • Helena Boner – mieszczka wrocławska, córka Jakuba Andrzeja Bonera

Pokolenie 3Edytuj

Zobacz teżEdytuj