Borazol

związek chemiczny

Borazol, borazyna, B3N3H6nieorganiczny związek chemiczny, związek aromatyczny boru, azotu i wodoru o właściwościach fizycznych zbliżonych do benzenu.

Borazyna
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Rozkład ładunku elektrycznego w cząsteczce borazyny
Rozkład ładunku elektrycznego w cząsteczce borazyny
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny B3N3H6
Masa molowa 80,50 g/mol
Wygląd bezbarwna ciecz[3]
Identyfikacja
Numer CAS 6569-51-3
PubChem 6327614
Podobne związki
Podobne związki 1,3,5-triazyna, benzen, borazan
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Jest to bezbarwna, palna ciecz o charakterystycznym zapachu, będąca dobrym rozpuszczalnikiem wielu substancji. Borazyna ulega reakcjom charakterystycznym dla związków aromatycznych (np. substytucji elektrofilowej), jest znacznie bardziej reaktywna od benzenu, co przypisać można jedynie częściowemu charakterowi aromatycznemu cząsteczki. W wodzie rozkłada się na kwas borowy, amoniak i wodór.

OtrzymywanieEdytuj

Otrzymywanie poprzez ogrzewanie diboranu w strumieniu amoniaku w temperaturze 250-300 °C:

3B2H6 + 6NH3 → 2B3H6N3 + 12H2

StrukturaEdytuj

Borazyna jest izostrukturalna z benzenem, z kątami między wiązaniami ok. 120° i zbliżonymi długościami wiązań (B–N: 0,1436 nm, C–C: 0,1397 nm). Długość wiązania B–N w borazynie jest pośrednia pomiędzy wiązaniem pojedynczym B–N (0,151 nm) a podwójnym B=N (0,131 nm). Atomy azotu mają cząstkowy ładunek dodatni, a boru – ujemny. Spowodowane jest to delokalizacją elektronów z wolnych par elektronowych atomów azotu, co opisują struktury mezomeryczne cząsteczki. Delokalizacja ta wynika z elektronodonorowych własności azotu (zasada Lewisa, elektroujemność 3,04) oraz elektronoakceptorowych własności boru (kwas Lewisa, elektroujemność 2,04). Efektem delokalizacji elektronów jest spłaszczenie cząsteczki i częściowe właściwości aromatyczne.

 
Struktury mezomeryczne borazyny

ZastosowanieEdytuj

Borazyna zwana jest „nieorganicznym benzenem”. Stosowana jako rozpuszczalnik substancji organicznych, a także wykorzystywany do wytwarzania warstw azotku boru (BN).

PrzypisyEdytuj

  1. a b Neil G. Connelly i inni, Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC Recommendations 2005 (Red Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, RSC Publishing, 2005, s. 97, ISBN 978-0-85404-438-2 (ang.).
  2. Borazine, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 6327614 (ang.).
  3. a b c d e CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 95, Boca Raton: CRC Press, 2014, s. 4-53, ISBN 978-1-4822-0867-2 (ang.).