Bosmanat portu

Bosmanat portu — jednostka organizacyjna urzędu morskiego pełniąca tę samą rolę, co kapitanat portu w małych portach oraz przystaniach. Na czele bosmanatu stoi zazwyczaj bosman portu funkcjonalny odpowiednik kapitana portu.