BOT (Build, Operate and Transfer - buduj, eksploatuj, przekazuj) - forma finansowania i rozliczania projektów inwestycyjnych. Agencje rządowe podpisują kontrakt z oferentem na budowę pewnego obiektu (np. elektrowni), jednocześnie ustalając że wykonawca będzie użytkował wykonany obiekt przez określony czas i pobierał z niego pożytki, które będą stanowiły pokrycie kosztów budowy i zysk. Po upływie czasu wskazanego w umowie obiekt zostaje bezpłatnie przekazany agencji rządowej.