Otwórz menu główne

Brama Przemyska − kraina geograficzna w południowo-wschodniej Polsce, na pograniczu z Ukrainą.

Brama Przemyska stanowi obniżenie pomiędzy Karpatami Zachodnimi a Roztoczem. Powstała w okresie zlodowacenia, gdy odpływ wód Sanu był utrudniony przez obecność lądolodu, a wody rzeki kierowały się na południowy wschód, do Dniestru.

Historycznie stanowiła drogę od Morza Bałtyckiego, Wisły, Sanu, Wiaru do Strwiąża, Dniestru i Morza Czarnego.

Zobacz teżEdytuj