Branding korporacyjny

Branding korporacyjny – planowy i systematyczny proces tworzenia oraz utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji jako całości, poprzez umiejętne zarządzanie zachowaniami, komunikacją i symboliką firmy.

Branding korporacyjny opiera się na tradycji brandingu produktu. Cel jest ten sam – wyróżnienie i zdobycie uznania. Jednak aktywność marketingowa jest tu znacznie bardziej złożona. Prowadzona na poziomie organizacji, a nie pojedynczego produktu, z orientacją na szeroką grupę interesariuszy[1]. O ile działania związane z markami produktowymi skupiają się na ostatecznych nabywcach (konsumentach), o tyle branding korporacyjny zorientowany jest na znacznie bardziej zróżnicowaną grupę odbiorców. Dotyczy on zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy (m.in. klienci, pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy, pośrednicy, instytucje finansowe, udziałowcy, media, społeczeństwo). Specyficzne grupy docelowe wymagają różnych form i środków komunikacji. Branding korporacyjny wykorzystuje nie tylko kontrolowane formy komunikacji marketingowej, ale także wysyła komunikaty poprzez oferowane produkty czy też zachowania organizacji i jej członków. To całościowa, zintegrowana wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja korporacyjna, szeroko wykorzystująca nowe media oraz komunikację nieformalną[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona, Kreowanie marki korporacyjnej, Warszawa: Difin, 2014, s. 27, ISBN 978-83-7930-238-3, OCLC 894986783.
  2. Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona, Kreowanie marki korporacyjnej, Warszawa: Difin, 2014, s. 29-30, ISBN 978-83-7930-238-3, OCLC 894986783.

BibliografiaEdytuj