Brassinosteroidy

sterydowy hormon roślinny biosyntezowany z kampesterolu
(Przekierowano z Brasinosteroidy)

Brassinosteroidy, brasinosteroidy, BR – grupa sterydowych hormonów roślinnych. Pierwszym odkrytym brassinosteroidem był brasinolid, który w roku 1973 w roku został wyizolowany z pyłku Brassica napus. Związek ten powoduje wydłużenie łodygi i stymuluje podziały komórkowe[1]. Z 230 kg Brassica napus można uzyskać jedynie 10 mg brasinolidu. Od momentu odkrycia zostało wyizolowanych z różnych roślin ponad 70 brassinosteroidów[2].

Wzór strukturalny brasinolidu

Brassinosteroidy są wytwarzane z kampesterolu. Po raz pierwszy szlak syntezy został opisany przez badaczy japońskich, a następnie skorygowany przez analizę mutantów biosyntezy brassinosteroidów u Arabidopsis thaliana, pomidorów i grochu[3]. Miejsce syntezy brassinosteroidów nie zostało doświadczalnie ustalone. Przyjmuje się hipotezę, że wszystkie tkanki roślinne są zdolne do syntezy BR, a jedynie u niektórych z organów roślinnych dochodzi do ekspresji genów odpowiedzialnych za tworzenie łańcucha przekazywania sygnału. Hipotezę to potwierdzają obserwacje stosunkowo niewielkiego zasięgu działania hormonów z grupy brassinosteroidów[4][5]. Doświadczenia wykazały, że akropetalny transport brassinosteroidów na większe odległości w organizmach roślin jest możliwy, jednak nie wiadomo czy taki transport ma jakieś znaczenie biologiczne[4].

Został wykazany udział brassinosteroidów w licznych procesach zachodzących w roślinach:

 • Stymulacja wzrostu i wydłużania komórek[4]we współdziałaniu z auksynami[6].
 • Niejasną rolę odgrywają także w zachodzeniu podziałów komórkowych i odtwarzaniu ściany komórkowej[4].
 • Wywołują różnicowanie się komórek naczyniowych[7].
 • Są konieczne przy formowaniu łagiewki pyłkowej[8].
 • Przyspieszają starzenie się komórek w zamierających hodowlach tkankowych. Opóźnienie starzenia w mutantach o obniżonej ilości brassinosteroidów wskazuje na takie działanie także w całych roślinach[4].
 • Mogą działać ochronnie podczas okresu chłodu i suszy działającej na rośliny[4].

PrzypisyEdytuj

 1. J.W. Mitchell i inni, Brassins – a new family of plant hormones from rape pollen, „Nature”, 225, 1970, s. 1065–1066, DOI10.1038/2251065a0, PMID16056912 (ang.).c?
 2. Andrzej Bajguz, Metabolism of brassinosteroids in plants, „Plant Physiology and Biochemistry”, 45 (2), 2007, s. 95–107, DOI10.1016/j.plaphy.2007.01.002, PMID17346983 (ang.).
 3. Shozo Fujioka, Akira Sakurai, Biosynthesis and metabolism of brassinosteroids, „Physiologia Plantarum”, 100 (3), 1997, s. 710–715, DOI10.1111/j.1399-3054.1997.tb03078.x, PMID14502988 (ang.).
 4. a b c d e f S.D. Clouse, J.M. Sasse, Brassinosteroids: Essential regulators of plant growth and development, „Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology”, 49, 1998, s. 427–451, DOI10.1146/annurev.arplant.49.1.427, PMID15012241 (ang.).c?
 5. Jianming Li, Joanne Chory, A putative leucine rich repeat receptor kinase involved in brassinosteroid signal transduction, „Cell”, 90, 1997, s. 929–938, DOI10.1016/S0092-8674(00)80357-8, PMID9298904 (ang.).c?
 6. Jennifer L. Nemhauser, Todd C. Mockler, Joanne Chory, Interdependency of Brassinosteroid and Auxin Signaling in Arabidopsis, „PLoS Biology”, 2 (9), 2004, E258, DOI10.1371/journal.pbio.0020258, PMID15328536, PMCIDPMC509407 (ang.).c?
 7. Ana Caño-Delgado i inni, BRL1 and BRL3 are novel brassinosteroid receptors that function in vascular differentiation in Arabidopsis, „Development”, 131, 2004, s. 5341–5351, DOI10.1242/dev.01403, PMID15486337 (ang.).
 8. F.R. Hewitt i inni, Effect of brassinolide and other growth regulators on the germination and growth of pollen tubes of Prunus avium using a multiple hanging drop assay, „Australian Journal of Plant Physiology”, 12 (2), 1985, s. 201–211, DOI10.1071/PP9850201 (ang.).c?