Brassinosteroidy

(Przekierowano z Brasinosteroidy)
Wzór strukturalny brasinolidu

Brassinosteroidy, brasinosteroidy (BR) – grupa sterydowych hormonów roślinnych. Pierwszym odkrytym brassinosteroidem był brasinolid, który w roku 1973 w roku został wyizolowany z pyłku Brassica napus. Związek ten powoduje wydłużenie łodygi i stymuluje podziały komórkowe[1]. Z 230 kg Brassica napus można uzyskać jedynie 10 mg brasinolidu. Od momentu odkrycia zostało wyizolowanych z różnych roślin ponad 70 brassinosteroidów[2] .

Brassinosteroidy są wytwarzane z kampesterolu. Po raz pierwszy szlak syntezy został opisany przez badaczy japońskich, a następnie skorygowany przez analizę mutantów biosyntezy brassinosteroidów u Arabidopsis thaliana, pomidorów i grochu[3]. Miejsce syntezy brassinosteroidów nie zostało doświadczalnie ustalone. Przyjmuje się hipotezę, że wszystkie tkanki roślinne są zdolne do syntezy BR, a jedynie u niektórych z organów roślinnych dochodzi do ekspresji genów odpowiedzialnych za tworzenie łańcucha przekazywania sygnału. Hipotezę to potwierdzają obserwacje stosunkowo niewielkiego zasięgu działania hormonów z grupy brassinosteroidów[4][5]. Doświadczenia wykazały, że akropetalny transport brassinosteroidów na większe odległości w organizmach roślin jest możliwy, jednak nie wiadomo czy taki transport ma jakieś znaczenie biologiczne[4].

Został wykazany udział brassinosteroidów w licznych procesach zachodzących w roślinach:

 • Stymulacja wzrostu i wydłużania komórek[4]we współdziałaniu z auksynami[6].
 • Niejasną rolę odgrywają także w zachodzeniu podziałów komórkowych i odtwarzaniu ściany komórkowej[4].
 • Wywołują różnicowanie się komórek naczyniowych[7].
 • Są konieczne przy formowaniu łagiewki pyłkowej[8].
 • Przyspieszają starzenie się komórek w zamierających hodowlach tkankowych. Opóźnienie starzenia w mutantach o obniżonej ilości brassinosteroidów wskazuje na takie działanie także w całych roślinach[4].
 • Mogą działać ochronnie podczas okresu chłodu i suszy działającej na rośliny[4].

PrzypisyEdytuj

 1. Mitchell JW, Mandava NB, Worley JF, Plimmer JR, Smith MV. 1970. Brassins: a new family of plant hormones from rape pollen. Nature 225:1065–66
 2. Bajguz, A. 2007. Metabolism of brassinosteroids in plants. Plant Physiology and Biochemistry 45: 95-107
 3. Fujioka S, Sakurai A. 1997. Biosynthesis and metabolism of brassinosteroids. Physiologia Plantarum 100:710–15
 4. a b c d e f Clouse SD, Sasse JM. 1998. Brassinosteroids: Essential regulators of plant growth and development. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 49:427–51
 5. Li JM, Chory J. 1997. A putative leucine rich repeat receptor kinase involved in brassinosteroid signal transduction. Cell 90:929–38
 6. Nemhauser et al. 2004. Interdependency of Brassinosteroid and Auxin Signaling in Arabidopsis. PLoS Biology
 7. Cano-Delgado A, 2004. BRL1 and BRL3 are novel brassinosteroid receptors that function in vascular differentiation in Arabidopsis. Development 131 :5341-5351
 8. Hewitt FR, et al. 1985. Effect of brassinolide and other growth regulators on the germination and growth of pollen tubes of Prunus avium using a multiple hanging drop assay. Aust. J. Plant Physiol. 12:201–11