Broń automatyczna

broń przeładowująca się po każdym strzale bez użycia energii strzelca

Broń automatyczna – rodzaj broni palnej, w której kolejne fazy cyklu pracy broni (poza wprowadzeniem pierwszego naboju do komory nabojowej i uruchomieniem mechanizmu spustowego) są wykonywane bez użycia energii strzelającego.

Cykl pracy broni automatycznej (samoczynnej) na przykładzie karabinu maszynowego Lewis

Broń automatyczną dzieli się ze względu na rodzaj energii wykorzystanej do użycia automatyki broni na: gazodynamiczną, napędową i mieszaną, a ze względu na rodzaj ognia na: samoczynną, samopowtarzalną i samoczynno-samopowtarzalną.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj