Bruzda Hronu

Bruzda Hronu (515.1) – makroregion fizycznogeograficzny w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich w środkowej Słowacji.

Bruzda Hronu
Ilustracja
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion Bruzda Hronu
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja
kraj bańskobystrzycki

Bruzda Hronu stanowi wąskie obniżenie o przebiegu w przybliżeniu południkowym, dzielące pasma górskie Łańcucha Wielkofatrzańskiego i Niżnotatrzańskiego na północy od pasm Łańcucha Rudaw Słowackich na południu. Bruzda Hronu składa się z kilku kotlin rozłożonych jedna za drugą wzdłuż Hronu, oddzielonych przełomami i bramami. Są to:

Bruzda Hronu jest pochodzenia tektonicznego, tym niemniej jej poszczególne części różnią się pochodzeniem i charakterem.

Geografia słowacka wyróżnia poszczególne części Bruzdy Hronu – Horehronské podolie, Zvolenská kotlina, Pliešovská kotlina, Žiarská kotlina – ale nie łączy ich w oddzielną jednostkę fizycznogeograficzną, lecz zalicza do regionu fatrzańsko-tatrzańskiego (Fatransko-tatranská oblasť) i regionu Średniogórza Słowackiego (oblasť Slovenské stredohorie).

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ​ISBN 83-02-04067-3
  • Róbert Čeman (red.) Slovenská Republika. Zemepisný atlas, 2. vydanie, Mapa Slovakia Plus s.r.o., b.m.w., 2007, ​ISBN 80-8067-138-9