Bułgaria na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980

Bułgarię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980 reprezentowało 271 zawodników.

Bułgaria na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980
Kod MKOl

BUL

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1980
Moskwa
Liczba zawodników

271 w 20 dyscyplinach

Medale
Pozycja: 3.
Złoto
8
Srebro
16
Brąz
17
Razem
41

Zdobyte medaleEdytuj

Medal Zawodnik Dyscyplina Konkurencja
  Złoto Petyr Lesow   Boks waga musza (48-51 kg)
  Złoto Lubomir Lubenow   Kajakarstwo C-1 1000 m
  Złoto Stojan Dełczew   Gimnastyka drążek
  Złoto Janko Rusew   Podnoszenie ciężarów 60 – 67,5 kg
  Złoto Asen Złatew   Podnoszenie ciężarów 67,5 – 75 kg
  Złoto Georgi Rajkow   Zapasy -100 kg w stylu klasycznym
  Złoto Walentin Rajczew   Zapasy -74 kg w stylu wolnym
  Złoto Ismaił Abiłow   Zapasy -82 kg w stylu wolnym
  Srebro Marija Petkowa   Lekkoatletyka rzut dyskiem
  Srebro Nadka Gołczewa
Penka Metodiewa
Petkana Makaweewa
Sneżana Michajłowa
Krasimira Bogdanowa
Diana Diłowa-Brajnowa
Penka Stojanowa
Wanja Dermendżiewa
Angelina Michajłowa
Ewładija Sławczewa-Stefanowa
Kostadinka Radkowa
Siłwija Germanowa
  Koszykówka turniej kobiet
  Srebro Lubomir Lubenow   Kajakarstwo C-1 500 m
  Srebro Wania Geszewa   Kajakarstwo K-1 500 m
  Srebro Petyr Mandadżijew
Swetosław Iwanow
Georgi Gadżew
  Jeździectwo ujeżdżenie drużynowo
  Srebro Dimityr Zaprjanow   Judo waga ciężka – +95 kg
  Srebro Ginka Gjurowa
Marijka Modewa
Rita Todorowa
Iskra Welinowa
Nadja Filipowa
  Wioślarstwo W4+ (czwórka ze sternikiem)
  Srebro Stojan Gunczew
Christo Stojanow
Dimityr Złatanow
Dimityr Dimitrow
Cano Canow
Stefan Dimitrow
Petko Petkow
Mitko Todorow
Kaspar Simeonow
Emił Wyłczew
Christo Iliew
Jordan Angełow
  Piłka siatkowa turniej mężczyzn
  Srebro Asen Złatew   Podnoszenie ciężarów 56 – 60 kg
  Srebro Błagoj Błagojew   Podnoszenie ciężarów 75 – 82,5 kg
  Srebro Rumen Aleksandrow   Podnoszenie ciężarów 82,5 – 90 kg
  Srebro Walentin Christow   Podnoszenie ciężarów 100 – 110 kg
  Srebro Aleksandyr Tomow   Zapasy +100 kg w stylu klasycznym
  Srebro Micho Dukow   Zapasy 62 kg w stylu wolnym
  Srebro Iwan Jankow   Zapasy 68 kg w stylu wolnym
  Srebro Sławczo Czerwenkow   Zapasy -100 kg w stylu wolnym
  Brąz Petyr Petrow   Lekkoatletyka 100 m
  Brąz Iwajło Marinow   Boks waga papierowa (-48 kg)
  Brąz Bronisław Ananijew
Nikołaj Iłkow
  Kajakarstwo C-2 500 m
  Brąz Bronisław Borisow
Bożidar Milenkow
Łazar Christow
Iwan Manew
  Kajakarstwo K-4 1000 m
  Brąz Ilijan Nedkow   Judo waga półlekka – 65 kg
  Brąz Sijka Barbułowa
Stojanka Grujczewa-Kurbatowa
  Wioślarstwo W2- (dwójka bez sternika)
  Brąz Minczo Nikołow
Lubomir Petrow
Ivo Rusew
Bogdan Dobrew
  Wioślarstwo M4x (czwórka podwójna)
  Brąz Mariana Serbezowa
Rumeljana Bonczewa
Dolores Nakowa
Ani Bakowa
Anka Georgiewa
  Wioślarstwo czwórka podwójna ze sternikiem
  Brąz Lubczo Djakow   Strzelectwo Pistolet dowolny 50 m
  Brąz Petyr Zaprjanov   Strzelectwo Karabin małokalibrowy leżąc 50 m
  Brąz Tanja Dimitrowa
Walentina Iliewa
Siłwija Petrunowa
Anka Christołowa
Werka Borisowa
Rumjana Kaiszewa
Maja Georgiewa
Tanja Gogowa
Cwetana Bożurina
Rosica Dimitrowa
  Piłka siatkowa turniej kobiet
  Brąz Paweł Pawłow   Zapasy -82 kg w stylu klasycznym
  Brąz Nermedin Selimow   Zapasy 52 kg w stylu wolnym
  Brąz Minczo Paszow   Podnoszenie ciężarów 60 – 67,5 kg
  Brąz Nedełczo Kolew   Podnoszenie ciężarów 67,5 – 75 kg
  Brąz Stojan Dełczew   Gimnastyka wielobój indywidualnie
  Brąz Mładen Mładenow   Zapasy -52 kg w stylu wolnym

BibliografiaEdytuj