Bufor wydruku

Bufor wydruku - oprogramowanie akceptujące dokument wysłany do drukarki przez użytkownika i przechowujący go na dysku lub w pamięci do chwili kiedy drukarka będzie gotowa do jego wydrukowania.

Windows XPEdytuj

Zbiory bufora wydruku znajdują się w katalogu:

%WINDIR%\system32\spool\printers\

Gdzie %WINDIR% to zmienna systemowa.

Przeważnie jest to:

C:\windows\system32\spool\printers\

BibliografiaEdytuj