Bugtracker

oprogramowanie do obsługi zgłoszeń błędów

Bugtrackerprogram służący do rejestrowania i zarządzania informacjami o błędach napotkanych w oprogramowaniu. Głównym zadaniem takiego oprogramowania jest:

 • zebranie w jednym miejscu informacji o wszelkich błędach i problemach z oprogramowaniem,
 • umożliwienie zarządzania procesem ich rozwiązywania,
 • przechowywanie informacji historycznych o przebiegu procesu naprawczego,
 • zarządzanie podziałem pracy i odpowiedzialności w zespole projektowym.

Jednocześnie jest ono narzędziem komunikacyjnym pomiędzy zespołem odpowiedzialnym za rozwój/utrzymanie danego oprogramowania i jego użytkownikami.

Bugtrackery są używane w społecznościach skupionych wokół projektów związanych z tworzeniem oprogramowania open source.

Głównym elementem bugtrackera jest baza danych, która przechowuje informacje o błędach/problemach. Może zawierać dane takie jak:

 • datę zgłoszenia problemu,
 • dane o wersji lub wersjach oprogramowania w których występuje błąd,
 • informacje o zgłaszającym,
 • priorytet określający rangę problemu,
 • opis objawów problemu/błędu wraz z opisem czynności/warunków niezbędnych do jego wystąpienia,
 • status prac nad rozwiązaniem,
 • wskazanie osoby aktualnie przypisanej do pracy nad problemem.

Niektóre z bugtrackerów bazują na oprogramowaniu typu wiki lub są z takim oprogramowanie w różnym stopniu zintegrowane.

Najpopularniejsze narzędzia tego typu to:

Zobacz teżEdytuj