Bupranolol

grupa stereoizomerów

Bupranolol (łac. bupranololum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca, o działaniu blokującym receptory adrenergiczne β1, β2 oraz β3.

Bupranolol
enancjomery bupranololu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C14H22ClNO2

Masa molowa

271,78 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

23284-25-5

PubChem

2475

DrugBank

DB08808

Klasyfikacja medyczna
ATC

C07AA19

Stosowanie w ciąży

kategoria C[1]

Mechanizm działania edytuj

Bupranolol jest lekiem β-adrenolitycznym o działaniu na receptory adrenergiczne β1, β2 oraz β3[5] bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej[2].

Metabolizm edytuj

Głównym i jedynym istotnym klinicznie[2] metabolitem bupranololu jest karboksybupranolol (M1), powstały poprzez utlenianie grupy metylowej do grupy karboksylowej w pierścieniu aromatycznym[4][6], drugim metabolitem jest hydroksybupranolol (M2) powstający poprzez hydroksylowanie pierścienia aromatycznego poprzez cytochrom P450 (CYP2D6)[4].

Zastosowanie edytuj

  • nadciśnienie tętnicze[1]
  • choroba niedokrwienna serca[1]

W 2016 roku bupranolol nie był dopuszczony do obrotu w Polsce[7].

Działania niepożądane edytuj

Penbutolol może powodować następujące działania niepożądane, występujące ≥1/1000 (bardzo często, często i niezbyt często)[1]:

Przypisy edytuj

  1. a b c d e Fachinformation Betadrenol. de.oddb.org peer reviewed open drug database. [dostęp 2016-04-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-05-31)]. (niem.).
  2. a b c d e f Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska: Leki współczesnej terapii. T. 1. Warszawa: Medical Tribune, 2010, s. 118. ISBN 978-83-60135-94-5.
  3. Bupranolol, [w:] DrugBank, University of Alberta, DB08808 (ang.).
  4. a b c Dorota Żelaszczyk, Katarzyna Kieć-Kononowicz. In silico biotransformation of bupranolol. „Joint Meeting on Medicinal Chemistry Book of Abstracts”, 2005. (ang.). 
  5.   Barbara Malinowska, Hanna Kozłowska, Agnieszka Zakrzeska, Grzegorz Kwolek. Receptory β-adrenergiczne w układzie krążenia. Udział niewrażliwych na propranolol receptorów β-adrenergicznych w regulacji układu krążenia. „Kardiol Pol”. 63 (4 (Supl. 2)), s. 399–408, 2005. 
  6. A.R. Waller, L.F. Chasseaud, R. Bonn, T. Taylor i inni. Metabolic fate of the beta-blocker 14C-bupranolol in humans, dogs, and rhesus monkeys. „Drug Metab Dispos”. 10 (1). s. 51–54. PMID: 6124383. 
  7. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 2016-04-06. [dostęp 2016-04-29].