Burmistrzowie Cieszyna

lista w projekcie Wikimedia

Pierwsza wzmianka o burmistrzu Cieszyna pochodzi z 1387 roku. Przewodniczył obradom rady miejskiej. Do XVI wieku nie otrzymywał za pełnienie tej funkcji żadnych poborów. Gdy na początku XVII wieku wprowadzono urząd prymatora, pozycja burmistrza uległa osłabieniu. Nie zmienił tej sytuacji fakt likwidacji urzędu prymatora w 1712 roku. Dopiero po 1848 roku burmistrz jako przedstawiciel lokalnego samorządu zaczął odgrywać ważniejszą rolę.

Ratusz w Cieszynie – siedziba burmistrza

W latach 1945–1990 urząd burmistrza Cieszyna nie istniał. Jednak prezydent miasta z lat 1945–1950, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950–1973 oraz Naczelnicy Miasta z lat 1973–1990 występują w literaturze przedmiotu na listach cieszyńskich burmistrzów ze względu na zbliżone kompetencje. Stanowisko burmistrza przywrócone zostało ponownie w 1990 roku.

Za panowania Piastów (1387–1653)Edytuj

Urząd burmistrza pojawił się w Cieszynie w drugiej połowie XIV wieku. Jeszcze w 1361 roku w dokumentach pojawia się Piotr, wójt Cieszyna. W 1364 roku Cieszyn przeszedł na prawo magdeburskie, czego efektem było wykształcenie się organów samorządowych (w tym m.in. urzędu burmistrza). Pierwszym znanym burmistrzem był Mikołaj Giseler, figurujący na dokumencie z 1387 roku. Dokument ten jednak nie zachował się nawet w regestrze. Pierwszym potwierdzonym źródłowo burmistrzem Cieszyna jest Mikołaj Kecherle, piastujący swój urząd w 1481 roku.

Burmistrz przewodniczył obradom rady miasta - oprócz niego brali w nich udział rajcy (w Cieszynie było ich czterech), ławnicy i pisarz miejski. Z reguły burmistrzem zostawał kupiec lub rzemieślnik, będący obywatelem danego miasta, dodatkowo legitymującym się prawym pochodzeniem. Do końca XVI wieku burmistrz z racji sprawowanej funkcji nie otrzymywał żadnych poborów. Otrzymywali jednak pewne przywileje finansowe – w 1513 roku książę Kazimierz II uwolnił burmistrza i radców od wszelkich danin na rzecz miasta, szosu, strażowego i innych powinności; mieli płacić tylko podatki królewskie i książęce. Książę Wacław III Adam wyznaczył im wynagrodzenie. Za panowania tego księcia po raz pierwszy burmistrz Cieszyna został podniesiony do stanu szlacheckiego – był nim Andrzej Kecherle. Na przełomie XVI i XVII wieku czterech burmistrzów pochodziło z rodziny Franczków – Jakub (1555, 1556–1557, 1564–1565, 1568–1569), Jakub młodszy (1582–1584), Mikołaj (1598, 1603–1607)) i Wacław (1599). Był to jedyny przypadek w dziejach miasta, by aż tylu burmistrzów należało do jednej rodziny.

Upadek urzędu burmistrza datuje się na początek XVII wieku. Za panowania księcia Adama Wacława pojawił się urząd prymatora, który z ramienia władz państwowych sprawował funkcję kontrolną nad samorządem i stał wyżej od burmistrza. Nieraz prymatorami zostawali dawni burmistrzowie[1]. W drugiej połowie XVII wieku inwokacja w księgach sądowych brzmiała Prymator, burmistrz i rada miasta Cieszyna (zamiast wcześniejszej wersji – My burmistrz i rada miasta Cieszyna).

Za panowania Habsburgów (1653–1918)Edytuj

 
Ludwik Klucki, burmistrz Cieszyna w latach 1850–1861

W 1653 roku po śmierci księżnej Elżbiety Lukrecji rządy w Księstwie Cieszyńskim objęli Habsburgowie. Przedstawiciele tej dynastii konsekwentnie dążyli do osłabienia samorządności w swoim państwie. Wprawdzie dwaj pierwsi burmistrzowie z czasów panowania Habsburgów – Andrzej Wildau i Wacław Pohledeczky zostali podniesieni do stanu szlacheckiego, lecz ogólnie następował spadek znaczenia piastowanego przez nich urzędu[2]. Dodatkowo dochodziło do sporów między burmistrzem a prymatorem.

 
Jan Demel von Elswehr, burmistrz Cieszyna w latach 1861–1875 i 1876–1892

Ten ostatni otrzymał cesarską instrukcję, że przy głosowaniu ma stosować się do większości; wyjątek mógł uczynić jedynie w nadzwyczajnych wypadkach. Zakazano mu dodatkowo podejmowania jakichkolwiek decyzji na własną rękę bez zgody burmistrza i radców[3]. Rada miasta Cieszyna prosiła o zniesienie urzędu prymatora, co nastąpiło w 1712 roku. W tym czasie pensja burmistrza wynosiła 120 florenów (według budżetu z 1680 roku). Spośród cieszyńskich burmistrzów z XVIII wieku najbardziej znanym był Leopold Innocenty Nepomucen Polzer, prawnik i historyk-amator.

Od 1813 roku burmistrz otrzymywał pensję w wysokości 800 florenów, jednak nakazano obsadzać ten urząd prawnikami. W latach 1814–1848 burmistrzem był Alojzy Kaufmann; był nim przez 34 lata i jest to najdłuższa potwierdzona kadencja w dziejach miasta. Rola burmistrza wzrosła po reformach przeprowadzonych po Wiośnie Ludów, gdy przywrócono pełny samorząd miejski. W efekcie w latach 1850–1861 burmistrzem był cieszący się dużą popularnością prawnik Ludwik Klucki, znany z polonofilskiej postawy.

Po 1859 roku, czyli w okresie konstytucyjnym w monarchii Habsburgów, kadencja rady miejskiej trwała trzy lata; rada miejska wybierała zarząd na czele z burmistrzem.

Po 1918 rokuEdytuj

W latach 1920–1922 władzę w mieście sprawował komisarz miasta: pierwszym był Józef Duda (1920–1922), drugim Jan Michejda (1922). W 1922 roku przywrócono urząd burmistrza.

Od 1 września do października 1939 roku zarządem miasta kierował kominiarz Artur Gabrisch, później – aż do końca hitlerowskiej okupacji burmistrzem był urzędnik przysłany z Niemiec – Wilhelm Koperberg.

5 maja 1945 roku przywrócono w Cieszynie polską administrację, jednak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zlikwidowano urząd burmistrza. W latach 1945–1950 władza znajdowała się w ręku Prezydenta, w latach 1950–1973 przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej, a od 1973 do 1990 roku – Naczelnika Miasta. Urząd burmistrza ponownie zaczął funkcjonować w 1990 roku.

Lista burmistrzów CieszynaEdytuj

Burmistrzowie do 1920 rokuEdytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
1 Mikołaj Giseler 1387 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[4].
2 Jan Dirsno 1416 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[5].
3 Mikołaj Brewer 1419 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[6].
4 Mateusz Banaris 1420 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[7]. Przypuszcza się, że mógł być łaziebnikiem[8].
5 Bleichar 1440 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[6].
6 Mikny 1450 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[6]. W dokumentach pojawia się w 1440 roku jako rzeźnik[9].
7 Mikołaj Kecherle 1468 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[10]. Po raz pierwszy.
8 Piotr Kawalec 1480 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11].
9 Mikołaj Kecherle 1481 Po raz drugi.
10 Mikołaj Kecherle 1483 Po raz trzeci.
11 Łukasz Fleischer (Łukasz Rzeźnik) 1485 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11].
12 Marcin Schneider (Marcin Krawiec) 1488 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11]. Po raz pierwszy.
13 Mathes Fuhrmann (Mateusz Furman, Maciej Woźnica) 1491 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11]. Po raz pierwszy.
14 Marcin Schneider (Marcin Krawiec) 1496[12] Nieznany starszej literaturze. Po raz drugi.
15 Mikołaj Schneider (Mikołaj Krawiec) 1499 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11]. Po raz pierwszy.
16 Jan Czech 1501–1502[13] Po raz pierwszy.
17 Mateusz Furman 1503[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
18 Fabian 1504 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[11].
19 Mikołaj Krawiec 1506[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
20 Łukasz Grindler 1507 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[14].
21 Stefan Czandczer 1508–1509[15] Po raz pierwszy.
22 Jan Czech 1509[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
23 Stefan Czandczer 1510–1511 Po raz drugi.
24 Stefan Złotnik 1511–1512[16] Po raz pierwszy
25 Stefan Czandczer 1512[12] lub 1513[17] Po raz trzeci.
26 Stefan Złotnik 1513[12] lub 1512[17] Po raz drugi.
27 Stefan Czandczer 1514–1515[18] Nieznany w starszej literaturze. Po raz czwarty.
28 Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach) 1515[19] Po raz pierwszy
29 Stefan Złotnik 1516 Po raz trzeci.
30 Andrysek 1517 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[20]. Po raz pierwszy.
31 Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach) 1519 Po raz drugi.
32 Wawrzyniec Sukiennik 1521 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[14]. Po raz pierwszy.
33 Maciej Hanek 1524 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[14].
34 Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach) 1526 Po raz trzeci.
35 Maciej Rzeźnik 1527 Jego imię odczytywano także jako Mateusz[21]. Po raz pierwszy.
36 Wawrzyniec Piekarz 1528
37 Maciej Rzeźnik 1529[18] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi
38 Stefan Złotnik 1530 Po raz czwarty.
39 Andrysek 1530–1531[22] Po raz drugi.
40 Maciej Rzeźnik 1532–1533[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz trzeci.
41 Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach) 1534 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Po raz czwarty.
42 Andrysek 1535[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz trzeci.
43 Stefan Złotnik 1536 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Po raz piąty.
44 Maciej Rzeźnik 1537[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz czwarty.
45 Wawrzyniec Sukiennik 1538[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
46 Andrzej Kecherle 1539–1540[23] lub 1539–1541[12] Pierwszy nobilitowany burmistrz Cieszyna. Po raz pierwszy.
47 Klimek Krawiec 1542 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[24].
48 Jan Złotnik 1543 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[24]. Pasierb Stefana Złotnika.
49 Andrzej Kecherle 1544–1545[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
50 Piotr Netopirz 1546 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[24]. Po raz pierwszy.
51 Maciej Krawiec 1547 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Po raz pierwszy.
52 Jan Weyssek 1548 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23].
53 Maciej Krawiec 1549[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
54 Klimek czyli Jakub Kolbasa 1550 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23].
55 Piotr Netopirz 1551–1552[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz drugi.
56 Maciej Spassowski 1553 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23].
57 Franciszek Tiessky 1554 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Po raz pierwszy.
58 Jakub Franczek 1555 Niepotwierdzony źródłowo, znany jedynie literaturze[23]. Po raz pierwszy.
59 Mateusz vel Maciej Krawiec 1556 Po raz pierwszy.
60 Piotr Netopirz 1556[23] lub 1556–1557[12] Po raz trzeci.
61 Jakub Franczek 1556–1557[25] Po raz drugi.
62 Mateusz vel Maciej Krawiec 1558–1559 Po raz drugi.
63 Franciszek Tiessky 1559–1561[26] Po raz drugi.
64 Melchior Chudoba 1561–1562[27] Po raz pierwszy.
65 Franciszek Tiessky 1562–1563[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz trzeci.
66 Melchior Chudoba 1563–1564 Po raz drugi.
67 Jakub Franczek 1564–1565 Po raz trzeci.
68 Piotr Szubart (Piotr Piekarz). 1565-1566
69 Wacław Komutre 1566–1568[28]
70 Jakub Franczek 1568–1569 Po raz czwarty.
71 Wawrzyniec Herczok 1571
72 Jan Delong 1576
73 Marcin Wintergrun 1577–1578 Po raz pierwszy.
74 Piotr Szorpa 1578[29] lub 1579[12]
75 Marcin Wintergrun 1580 Po raz drugi.
76 Jakub Franczek młodszy 1582–1584
77 Maciej Subor 1585[30]
78 Piotr Szopa 1588–1589[12] Nieznany w starszej literaturze.
79 Klaudiusz Strauss 1590–1591 Po raz pierwszy
80 Maciej Reis 1592 Po raz pierwszy.
81 Maciej Szubart 1594
82 Maciej Reis 1595–1596 Po raz drugi.
83 Klaudiusz Strauss 1597–1598 Po raz drugi.
84 Mikołaj Franczek 1598 Po raz pierwszy.
85 Wacław Franczek 1599[31] Nieznany w starszej literaturze.
86 Jerzy Penkala 1600–1601
87 Andrzej Zyrowy (Zwawy) 1601–1603
88 Mikołaj Franczek 1603–1607 Po raz drugi.
89 Maciej Schubart 1607
90 Tomasz Scholcz 1608[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz pierwszy.
91 Tomasz Scholcz 1612–1613 Po raz drugi.
92 Maciej Reis 1613 Po raz trzeci.
93 Jan Dubrawski 1614
94 Maciej Jakel 1618–1625 Po raz pierwszy.
95 Marcin Ondrzejski 1625
96 Maciej Jakel 1627 Po raz drugi.
97 Fryderyk Reis 1629–1636
98 Antoni Larquandt (de Lanqvard) 1638 i 1641 Pominięty w najnowszym zestawieniu burmistrzów Cieszyna[30].
99 Michał Werner 1638 Po raz pierwszy.
100 Sebald Bleicher 1639
101 Michał Werner 1640–1641[32] Po raz drugi.
102 Jan Krauze 1642–1644[12] Nieznany w starszej literaturze. Po raz pierwszy.
103 Jan Czerwonka 1648–1650[12] Nieznany w starszej literaturze.
104 Jan Krauze 1648–1650[33] Po raz drugi.
105 Andrzej Wildau 1651–1654 Drugi burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego. Po raz pierwszy.
106 Wacław Pohledeczky 1655–1670 Trzeci burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego.
107 Jan Jerzy Roth 1672[12] Nieznany w starszej literaturze.
108 Jan Jerzy Heymann 1686–1689
109 Jakub Ambroży Angelek 1690
110 Krzysztof Kampf 1696
111 Gotfryd Ernest Frey 1707–1720
112 Jan Jerzy Clemens 1721–1727
113 Henryk de Rudolphi 1727–1730 Po raz pierwszy.
114 Ferdynand Leopold Peter 1730
115 Henryk de Rudolphi 1731–1734 Po raz drugi.
116 Leopold Innocenty Nepomucen Polzer 1735–1750
117 Franciszek Bilowitzky 1750-1761
118 Jan Ignacy Sarkander 1762–1775
119 Franciszek Kaliwoda 1775 Po raz pierwszy.
120 Józef Weber 1776–1777 Po raz pierwszy.
121 Franciszek Kaliwoda 1778 Po raz drugi.
122 Józef Weber 1778–1787 Po raz drugi.
123 Maksymilian Bilowitzky 1787–1791
124 Józef Metz 1792
125 Jan Klein 1793–1797
126 Jan Schalata 1797-1808
127 Franciszek Warlinger 1808–1814
128 Alojzy Kaufmann 1814–1847 Pełnił swój urząd najdłużej ze wszystkich burmistrzów Cieszyna.
129 Franciszek Rothleuther 1848–1849
130 Ludwik Klucki 1850–1861
131 Johann Demel von Elswehr 1861–1875 Czwarty burmistrz Cieszyna podniesiony do stanu szlacheckiego. Po raz pierwszy.
132 Jakub Skrobanek 1875–1876
133 Johann Demel von Elswehr 1876–1892 Po raz drugi
134 Leonard Demel von Elswehr 1892–1908 Syn poprzedniego. Po raz pierwszy.
135 Rudolf Bukowski 1908–1913
136 Leonard Demel von Elswehr 1913–1915 Po raz drugi.
137 Alojzy Gamroth 1916–1920

Komisarze miastaEdytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
138 Józef Duda 1920–1922
139 Jan Michejda 1922 Po raz pierwszy (później jako burmistrz).

Burmistrzowie w latach 1922–1945Edytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
140 Jan Michejda 1922–1927 Po raz drugi (poprzednio jako komisarz).
141 Józef Londzin 1927–1929
142 Władysław Michejda 1929–1937 Bratanek Jana.
143 Rudolf Halfar 1937–1939
144 Artur Gabrisch 1939
145 Wilhelm Koperberg 1939–1945

Prezydent w latach 1945–1950Edytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
146 Jan Smotrycki 1945–1950 Pierwszy i zarazem ostatni prezydent Cieszyna.

Przewodniczący Miejskiej Rady NarodowejEdytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
147 Wincenty Zając 1950–1953 Po raz pierwszy.
148 Józef Nowak 1953–1956
149 Jan Foltyn 1956–1958
150 Karol Zielonka 1958–1962
151 Wincenty Zając 1962–1963 Po raz drugi.
152 Boguchwał Mitręga 1963–1967
153 Jan Kulig 1967–1973 Po raz pierwszy (później jako Naczelnik Miasta).

Naczelnicy MiastaEdytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
154 Jan Kulig 1973–1977 Po raz drugi (poprzednio jako Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej).
155 Stanisław Łuczkiewicz 1977–1980
156 Zbigniew Krajewski 1980–1981
157 Edward Matuszek 1981–1990
158 Ryszard Mazur 1990

Burmistrzowie od 1990 rokuEdytuj

# Imię i nazwisko Daty sprawowania urzędu Informacje dodatkowe
159 Jan Olbrycht 1990–1998 W 1994 roku został wybrany na drugą kadencję.
160 Bogdan Ficek 1998–2010 W 2002 roku został wybrany na drugą kadencję, w 2006 roku na trzecią.
161 Mieczysław Szczurek 2010–2014
162 Ryszard Macura 2014–2018
163 Gabriela Staszkiewicz 2018–

PrzypisyEdytuj

 1. W 1615 roku prymatorem był Maciej Reis, były burmistrz, a w 1644 roku Antoni Larquart.
 2. W 1674 roku zlicytowano dom byłego burmistrza Wacława Pohledeczkyego, który musiał opuścić Cieszyn w dziadowskim odzieniu.
 3. F. Popiołek, Szkice z dziejów Cieszyna, s. 58.
 4. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 22, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 5. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 6. a b c M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 23, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 7. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 23, 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 8. W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 118.
 9. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 23.
 10. W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 11. a b c d e f M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 24, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [1] (ostatni dostęp 15.06.2007).
 13. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [2] (ostatni dostęp 15.06.2007). W starszej literaturze podaje się, że Jan Czech pełnił urząd w 1501 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 14. a b c M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 15. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [3] (ostatni dostęp 15.06.2007). W starszej literaturze podaje się, że Stefan Czandczer pełnił urząd w latach 1508-1510, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 16. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [4] (ostatni dostęp 15.06.2007). W starszej literaturze podaje się, że Stefan Złotnik pełnił urząd w 1512 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 17. a b W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 18. a b W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [5] (ostatni dostęp 15.06.2007)
 19. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [6] (ostatni dostęp 15.06.2007). W starszej literaturze podaje się, że Marcin Solihrat (Solichracht, Solichrach) pełnił urząd w 1514 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 20. M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 25, 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 73.
 21. W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 22. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [7] (ostatni dostęp 15.06.2007). W starszej literaturze podaje się, że Marcin Andrysek pełnił urząd w 1531 roku, M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 23. a b c d e f g h i j M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 24. a b c M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Iwanek, Burmistrzowie Cieszyna, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 25. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [8] (ostatni dostęp 15.06.2007). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że w 1556 roku burmistrzem był Marcin Tszaldo, a w 1557 Jakub Franczek.
 26. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [9] (ostatni dostęp 15.06.2007). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że Tiessky był burmistrzem w latach 1559-1560.
 27. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [10] (ostatni dostęp 15.06.2007). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że Melchior Chudoba był burmistrzem w 1561 roku.
 28. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [11] (ostatni dostęp 15.06.2007). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74) podaje, że Komutre był burmistrzem w latach 1566-1567.
 29. . Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 74.
 30. a b Pomija go W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [12] (ostatni dostęp 15.06.2007).
 31. W. Gojniczek, Elita władzy w Cieszynie na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Samorządowość i elity władzy w Cieszynie na przestrzeni dziejów pod red. I Panica, Cieszyn 2002, s. 76.
 32. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [13] (ostatni dostęp 15.06.2007). Literatura (M. Landwehr von Pragenau, Geschichte der Stadt Teschen, s. 119; W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 75) podaje, że Werner był burmistrzem w 1641 roku
 33. W. Gojniczek, Burmistrzowie Miasta Cieszyna, styczeń 2006, Oficjalny serwis informacyjny miasta Cieszyn [14] (ostatni dostęp 15.06.2007). Dawniej podawano (W. Gojniczek, Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, s. 75), że Krauze był burmistrzem w 1649 roku.

BibliografiaEdytuj

 • Gojniczek W., Burmistrzowie Cieszyna od XIV do XX wieku, (w:) 500 lat ratusza i rynku w Cieszynie 1496–1996, pod red. I. Panica i M. Makowskiego, Cieszyn 1996, s. 67–82.
 • Iwanek W., Burmistrzowie Cieszyna, (w:) Kalendarz Cieszyński 1993, Cieszyn 1992, s. 117–122.
 • Landwehr von Pragenau M., Geschichte der Stadt Teschen, Würzburg 1976, s. 119.
 • Popiołek F., Szkice z dziejów Cieszyna, Katowice 1957, s. 58–62, 66–67.

Linki zewnętrzneEdytuj