Butan

związek chemiczny
Nie mylić z: Bhutan (państwo).

Butan, C
4
H
10
organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nasyconych, czwarty homolog w szeregu homologicznym alkanów. Jego izomerem jest izobutan.

Butan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H10
Inne wzory CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
CH
3
(CH
2
)
2
CH
3
Masa molowa 58,12 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz[1], prawie bezwonny[2]
Identyfikacja
Numer CAS 106-97-8
PubChem 7843
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Izobutan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H10
Masa molowa 58,12 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz[8]
Identyfikacja
Numer CAS 75-28-5
PubChem 6360[9]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

ZastosowanieEdytuj

Butan jest nierozpuszczalny w wodzie, a rozpuszczalny w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w ropie naftowej. Po spaleniu całkowitym kilograma tego węglowodoru powstaje ok. 1,5 kg wody i ok. 3 kg dwutlenku węgla:

2C
4
H
10
+ 13O
2
→ 8CO
2
+ 10 H
2
O

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Haynes 2014 ↓, s. 3-76.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q Butan (ZVG: 10030) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2015-10-07].
 3. a b c d Butane, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2015-10-07] (ang.).
 4. a b Butan (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-10-07].
 5. a b Butane (ICSC: 0232) (pol. • ang.)międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego (ICSC), Międzynarodowa Organizacja Pracy. [dostęp 2015-10-07].
 6. a b Butan (nr 494402) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-10-07]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 7. a b Haynes 2014 ↓, s. 16-22.
 8. a b c d e f g h i j Department of Chemistry, The University of Akron: Isobutane (ang.). [dostęp 2012-05-05].
 9. Izobutan – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
 10. a b c Izobutan (pol.). Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich dla Polski.
 11. a b Izobutan w bazie ChemIDplus (ang.). United States National Library of Medicine.
 12. a b Izobutan (pol.) European chemical Substances Information System. IHCP [dostęp 2012-05-05].

BibliografiaEdytuj