Butapren

klej rozpuszczalnikowy

Butapren – nazwa handlowa kleju rozpuszczalnikowego, w którym głównym składnikiem sklejającym jest kauczuk chloroprenowy. Klej ten stosuje się głównie przy łączeniu gumy, skóry naturalnej i sztucznej, tkanin sztucznych i naturalnych oraz filcu. Jest on stosowany głównie w przemyśle obuwniczym, gdyż daje on trwałe, wodoszczelne i elastyczne spoiny.

Klej ten jest z chemicznego punktu widzenia roztworem kauczuku chloroprenowego z dodatkami zagęszczającymi (zwykle jest to żywica fenolowo-formaldehydowa oraz wypełniacze nieorganiczne). Klej ten stosuje się na zimno, pokrywając obie klejone powierzchnie i łącząc je z sobą po tym, jak z kleju wyparuje większość rozpuszczalnika.

Dawniej często stosowanym rozpuszczalnikiem w tym kleju był trichloroeten ("tri")[potrzebny przypis]. Według karty charakterystyki rozpuszczalnikami w kleju są etylobenzen, ksylen (różne izomery) i octan etylu[1]. Toksyczne opary rozpuszczalników w klejach bywają wdychane w celu odurzenia, co jest bardzo szkodliwe dla mózgu i organów wewnętrznych.[potrzebny przypis]

PrzypisyEdytuj

  1. http://www.dragon.biz.pl/MSDS/MSDS_BN.pdf (produkt firmy Dragon, dostępne są też Butapren A firmy Anser i Butapren S firmy Selena, zawierające nieco inne rozpuszczalniki)