Otwórz menu główne

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy – jeden z najstarszych polskich klastrów, skupiający firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, działający od 2006 roku. Główna siedziba mieści się przy ulicy Gajowej 99[1]. W październiku 2016 otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego (jeden z 16 w kraju, jedyny w województwie kujawsko-pomorskim)[2].

Bydgoski Klaster Przemysłowy
Ilustracja
Państwo  Polska
Adres ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85-862 Bydgoszcz
Data założenia 2006
Prezes Katarzyna Meger
Dyrektor Piotr Wojciechowski
Nr KRS 0000289300
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Bydgoski Klaster Przemysłowy
Bydgoski Klaster Przemysłowy
Ziemia53°05′42,6″N 18°04′01,0″E/53,095167 18,066944
Strona internetowa

DziałalnośćEdytuj

Bydgoski Klaster Przemysłowy jest instytucją zrzeszającą firmy działające w przemyśle narzędziowym i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji  wspierających (uczelnie, urzędy, instytucje finansowe itp.). Celem działalności Klastra jest integracja środowiska narzędziowców i przetwórców polimerów oraz reprezentacja ich interesów na zewnątrz, promocja branży w kraju i za granicą, wspieranie i promocja szeroko rozumianego szkolnictwa technicznego, działalność badawczo-rozwojowa oraz współpraca międzynarodowa[3].

Członkowie Klastra oferują wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa tworzyw polimerowych, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych mających zastosowanie w wielu sektorach gospodarki – m.in. branży samochodowej, medycznej, kosmetycznej, AGD, opakowaniowej i innych. Firmy należące do Klastra są również producentami barwników i modyfikatorów oraz dostawcami granulatów, maszyn, urządzeń, oprogramowań, a także świadczą usługi konfekcjonowania, magazynowania i recyklingu. W ten sposób tworzą łańcuch wartości i powiązań ugruntowujący ścisłą współpracę i pozwalający na realizację wspólnych działań na wielu płaszczyznach[4].

Polski sektor tworzyw sztucznych zawiera producentów i przetwórców tworzyw, producentów kompozytów i mieszanek oraz producentów maszyn służących do przetwórstwa tych tworzyw[5]. Sektor ten stanowi ważną gałąź gospodarki krajowej zarówno pod względem popytu, jak i produkcji[6] . Najliczniejszą grupę branży tworzywowej w Polsce stanowią przetwórcy tworzyw sztucznych, wśród których największe znaczenie mają producenci opakowań sztywnych i elastycznych, rur i profili (do zastosowań w budownictwie). Ponadto duże znaczenie mają również producenci kabli i folii. Choć wśród przetwórców przeważają firmy małe to jednak ta część branży tworzywowej rozwija się najszybciej, zwłaszcza w grupie wyrobów dla przemysłu opakowaniowego, samochodowego, sprzętu AGD i RTV[7].

Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem o szczególnym zagęszczeniu firm z wyżej wymienionych branż – na jego terenie funkcjonuje ponad 900 podmiotów zajmujących się przetwórstwem polimerów (w samej Bydgoszczy 194) i około 60 narzędziowni[8]. Województwo charakteryzuje się szczególnie silnie rozwiniętą specjalizacją w zakresie produkcji przemysłowej. Za sektor o randze ponadregionalnej należy uznać produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcję metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem urządzeń i maszyn - dział PKD 22 i 25. Sektorami, w których specjalizują się firmy, będące członkami BKP, to w głównej mierze 22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 25.73 - Produkcja narzędzi[9].

Biorąc pod uwagę kryterium produkcji sprzedanej przemysłu, przedmiotowa branża jest największą w Bydgoszczy oraz piątą w całym województwie. Blisko 10% osób zatrudnionych w przemyśle województwa pracuje w przemyśle narzędziowo-przetwórczym. Przyczyniło się to do wybrania branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych jako jednej z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu opartej na wartościach pn. zaawansowane materiały i narzędzia[10][11].

Szybki i dynamiczny rozwój umożliwia ścisła współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi będącymi członkami Klastra[12]. Ważną rolę odgrywa funkcjonujące przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym Regionalne Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii, mające za zadanie stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego, a także nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między środowiskiem akademickim, a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Zaplecze badawczo-rozwojowe zabezpiecza też nowocześnie wyposażone specjalistyczne laboratorium Zakładu Inżynierii Materiałowej i Przetwórstwa Tworzyw, które znajduje się w strukturze Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a także laboratoria Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Politechniki Poznańskiej[13]. Wysoka jakość i kompleksowość świadczonych usług jest efektem zaawansowania technologicznego i innowacyjności Członków Klastra oraz bliskiej współpracy z jednostkami badawczymi. Dzięki temu firmy należące do Bydgoskiego Klastra Przemysłowego produkują dla największych światowych koncernów działających w różnorodnych branżach i dostarczają swoje wyroby na niemal wszystkie rynki europejskie.

Jednym z priorytetowych działań Klastra jest odpowiednie rozwinięcie obszaru kształcenia na każdym etapie edukacji. Szczególne znaczenie ma szkolnictwo zawodowe jako powiązane z potrzebami przedsiębiorstw oraz programami dydaktycznymi szkół wyższych. W zakresie szkolnictwa wyższego bardzo istotne jest zwiększenie liczby absolwentów kierunków ścisłych i technicznych oraz powiązanie systemu kształcenia z gospodarką poprzez zapewnienie odpowiedniej wiedzy, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy pracowników szkół z firmami regionalnymi, włączenie do programu studiów staży i praktyk w przedsiębiorstwach[14].

Działalność klastrów w Polsce staje się coraz bardziej popularna, a same inicjatywy klastrowe zyskują wielu nowych zwolenników. Koncepcja klastrów jest jedną z kluczowych idei poprawy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego w regionach, stanowi nowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jej istotą jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, przyśpieszenie procesów innowacyjnych, a przez to poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Klastrze[15].

Do 2022 roku Bydgoski Klaster Przemysłowy stanie się klastrem o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i konkurencyjności międzynarodowej, co wpłynie na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe[16].

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Cele obowiązującej Strategii Rozwoju, możliwości jakie daje nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz wsparcie ze środków zewnętrznych wpłynęły na rozwój współpracy na szczeblu międzynarodowym prowadzonej przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. Klaster współpracuje z branżowymi klastrami ze Słowenii (GIZ GROZD Plasttehnika), Czech (Plastikarsky klastr), Niemiec (Cluster of Excellence MERGE), Słowacji (Slovensky Plastikarsky Klaster), Włoch (Assocomaplast) oraz Portugalii (Portugese Engineering and Tooling Cluster). Poprzez udział w projektach międzynarodowych Klaster nawiazuje kontakty i współpracuje z kolejnymi klastrami z całej Europy. Ponadto cały czas podejmowane są również działania mające na celu nawiązanie współpracy z kolejnymi klastrami z Węgier, Chorwacji, Danii, Rumunii i Belgii[17].

W skład działań mających na celu systematyczne rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi wchodzą między innymi wspólne projekty (szkoleniowe, badawczo-rozwojowe, z zakresu internacjonalizacji), wyjazdy na międzynarodowe imprezy targowo-wystawiennicze, misje gospodarcze i wizyty studyjne oraz przyjmowanie zagranicznych delegacji[18].

PrzypisyEdytuj

 1. Bydgoski Klaster Przemysłowy – Fundusz Powiązań Kooperacyjnych, klastry.tarr.org.pl [dostęp 2017-07-17] (pol.).
 2. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2016-pazdziernik/Bydgoski_Klaster_Przemys_owy_Krajowym_Klastrem_Kluczowym.aspx#1 dostęp 26-10-2016
 3. Strategia rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2022, s. 76-79.
 4. Strategia rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2022, s. 7-14.
 5. http://www.ifis.pl/sektory-gospodarki/sektor-tworzyw-sztucznych/, [data wejścia: 21.07.2017]
 6. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polska-w-czolowce-europy-pod-wzgledem-zuzycia,121,0,1804153.html, [data wejścia: 21.07.2017]
 7. http://www.log24.pl/artykuly/tendencje-w-produkcji-tworzyw-sztucznych,4689, [data wejścia: 21.07.2017]
 8. BDG-WO.6011.39.2016.5 zał. 2 Liczba podmiotów - Dane GUS za 2015 rok.
 9. Strategia rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2022, s. 51-55.
 10. Strategia rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2022, s.53.
 11. Piotr Wojciechowski, Grażyna Buczyńska, BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY- osiągnięcia, projekty, plany, Portal Innowacji, 16 grudnia 2013, [dostęp 2017-07-17]
 12. Marek Bieliński, Dariusz Sykutera, Bydgoski Klaster Przemysłowy wraz z naukowcami z UTP na Targach PLASTPOL 2012, "TS RAPORT" 2012 (66), www.wadim.com.pl, 9 października 2012 [dostęp 2017-07-17]
 13. Bydgoski Klaster Przemysłowy.
 14. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Strategia na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, 2013, s. 28-35.
 15. T. Brudzicki, S. Szultka, Koncepcja Klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, w Organizacja i Kierowanie, nr 4 (110), Warszawa, 2002, s.1.
 16. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95885.asp., [data wejścia: 21.07.2017]
 17. Strategia rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2022, s. 21-22
 18. Strategia rozwoju Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na lata 2014-2022, s. 79-83