Całkowanie przez podstawienie

metoda całkowania nieoznaczonego

Całkowanie przez podstawienie – jedna z metod obliczania zamkniętych form całek.

Opis metody edytuj

Jeśli:

 • Funkcja   jest różniczkowalna w  
 •   jest przedziałem
 • Funkcja   ma funkcję pierwotną w przedziale   tzn.   dla   należących do  
 •  

to funkcja   jest całkowalna w   oraz:

 

Równoważnie, jeśli całkę można sprowadzić do postaci:

 

to można zmienić podstawę całkowania na  

 

W przypadku obliczania całek oznaczonych poprzez podstawienie zmianie ulegają granice całkowania. W takim przypadku twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie wygląda następująco:

Założenia:

 • Funkcja   jest całkowalna w swej dziedzinie.
 • Funkcja   określona na przedziale   jest różniczkowalna w sposób ciągły.
 •   dla każdego   z przedziału  
 • Obraz funkcji   zawiera się w dziedzinie funkcji  

Wówczas[1]:

 

Przykłady edytuj

 • Obliczając całkę   zastosować można podstawienie   tzn.   więc:
 
 • Przykład zastosowania metody całkowania przez podstawienie z pominięciem pomocniczej zmiennej:
 

Przydatne podstawienia edytuj

Całkowanie funkcji trygonometrycznych edytuj

Całkując funkcje wymierne funkcji trygonometrycznych (czyli funkcje postaci  ) stosuje się podstawienia pozwalające na wyeliminowanie ich z obliczeń:

 • W ogólności stosować można zawsze tzw. podstawienie uniwersalne   Jeżeli jednak funkcja spełnia jeden z podanych niżej warunków, wygodniej jest stosować podstawienie z nim związane.
 • Jeśli funkcja jest nieparzysta ze względu na sinus   stosuje się podstawienie  
 • Jeśli funkcja jest nieparzysta ze względu na cosinus   stosuje się podstawienie  
 • Jeśli funkcja jest parzysta ze względu na sinus i cosinus równocześnie   stosuje się podstawienie  

Za pomocą jedynki trygonometrycznej oraz innych tożsamości trygonometrycznych można wyprowadzić czynniki zastępujące funkcje trygonometryczne, w szczególności w przypadku podstawienia uniwersalnego:

 
 
 

zachodzi:

 
 

W przypadku podstawienia   mamy dla funkcji postaci  

   
 
 
 

Przykłady edytuj

Przykład zastosowania podstawienia uniwersalnego:

 
 

Podstawienia Eulera edytuj

Podstawienia Eulera stosuje się przy obliczaniu całek funkcji postaci   gdzie R jest funkcją wymierną.

I podstawienie Eulera edytuj

I podstawienie można stosować, gdy a>0. Przyjmuje się wtedy:   Wobec tego otrzymuje się:

 
 

Zgodnie z przyjętym podstawieniem zachodzi:  

II podstawienie Eulera edytuj

II podstawienie można stosować, gdy c>0. Przyjmuje się wtedy:

 

Zachodzi:

 
 

Zgodnie z przyjętym podstawieniem otrzymuje się:  

Drugie podstawienie Eulera można zapisać następująco:

 

Wtedy gdy   to da się tak dobrać   aby  

III podstawienie Eulera edytuj

III podstawienie można stosować, gdy istnieją dwa różne pierwiastki rzeczywiste x0, x1 trójmianu   Przyjmuje się wtedy:

  Stąd:
 
 

Zgodnie z przyjętym podstawieniem zachodzi:  

Całkowanie różniczek dwumiennych edytuj

Różniczka dwumienna jest to wyrażenie postaci:   gdzie   i   są niezerowymi liczbami rzeczywistymi oraz   i   są pewnymi liczbami wymiernymi. Niech ponadto   gdzie   są liczbami całkowitymi. Twierdzenie Czebyszewa mówi, iż całkę

 

można wyrazić za pomocą skończonej liczby funkcji elementarnych jedynie w trzech przypadkach:

 • gdy   jest liczbą całkowitą; przypadek nie wymaga podstawień.
 • gdy   jest liczbą całkowitą; stosuje się wtedy podstawienie  
 • gdy   jest liczbą całkowitą; stosuje się podstawienie  

Podstawienia trygonometryczne edytuj

Poniższe typy całek można sprowadzić do całek funkcji wymiernych, których argumentami są funkcje trygonometryczne, przy pomocy podanych podstawień:

 •   – podstawiamy   lub  
 •   – podstawiamy   lub  
 •   – podstawiamy   lub  

Inne podstawienia edytuj

 • Całki typu   obliczamy przez podstawienie   Stąd:  
 • Całki typu   gdzie p1, p2, ..., pn są liczbami wymiernymi, sprowadzamy do całki funkcji wymiernej podstawiając   gdzie k jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb p1, p2, ..., pn.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. całkowy rachunek, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-10-03].