Call center

Call center (ang. dosł. „centrum telefoniczne”, polskie określenia: centrum obsługi telefonicznej, biuro obsługi klienta (BOK), centrum kontaktów z klientami) – całość elementów sprzętowych, programowych służących do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu telefonu jako medium.

Call center w Lakeland w Stanach Zjednoczonych

Jeden z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem opartym na CRM. Obecnie, z uwagi na wzbogacenie o inne niż telefon sposoby kontaktu, standardem stała się ulepszona wersja zwana contact center. Standardowo call center oparte jest na trzech rozwiązaniach technologicznych zwanych „świętą trójcą”:

 • ACD – automatyczna dystrybucja połączeń
 • IVR – automatyczna obsługa głosowa
 • CTI – integracja systemu telekomunikacyjnego i informatycznego

ZadaniaEdytuj

Główne zadania Call Center można podzielić na dwa zasadnicze obszary:

 • obsługa połączeń przychodzących,
 • obsługa połączeń wychodzących, których inicjatorem jest przedsiębiorstwo lub instytucja.

Połączenia przychodzące związane są najczęściej z następującymi aktywnościami:

 • przyjmowanie zamówień np. domy wysyłkowe, hurtownie,
 • udzielanie informacji, szczególnie na temat cen, adresów, stanu zadłużenia,
 • obsługa akcji marketingowej – na przykład udzielanie dodatkowych informacji,
 • bankowość telefoniczna,
 • wsparcie serwisowe (helpdesk) lub tzw. infolinia – wykorzystywane często przy serwisie sprzętu, oprogramowania, telefonów komórkowych,
 • przyjmowanie reklamacji i zażaleń – na przykład w biurze obsługi konsumenta,
 • obsługa umów terminowych – na przykład ubezpieczenia,
 • rezerwacje – na przykład biletów na koncert, do kina.

Połączenia wychodzące, realizowane przez centrum obsługi klientów, najczęściej związane są z następującymi aktywnościami:

 • sprawdzanie adresów i danych marketingowych,
 • badania rynku i badania marketingowe,
 • sprzedaż przez telefon, poszukiwanie klientów,
 • windykacja.

Wirtualne call center to call center udostępniane na zasadach software as a service. Rozwiązanie to dostępne jest na zasadach aplikacji webowej – brak konieczności instalacji infrastruktury i oprogramowania w siedzibie firmy lub instytucji.

Zobacz teżEdytuj