Catalyst (ekonomia)

Ten artykuł dotyczy rynku papierów dłużnych. Zobacz też: Catalyst w informatyce.

Catalyst – powstały 30 września 2009 roku system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (dawniej: MTS CeTO S.A.)[1].

Rynek obligacji Catalyst tworzą cztery platformy obrotu:

  • dwie prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i Alternatywny system obrotu – przeznaczone są dla klientów detalicznych,
  • dwa rynki prowadzone przez BondSpot przeznaczone dla klientów hurtowych w formule regulowanego rynku pozagiełdowego oraz alternatywnego systemu obrotu.

Wszystkie przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych (obligacji komunalnych, korporacyjnych, listów zastawnych) instrumentów dłużnych.

PrzypisyEdytuj

  1. Konrad Krasuski: Catalyst może się udać. Rp.pl. [dostęp 24-09-2009].

Linki zewnętrzneEdytuj