Otwórz menu główne

Catechesi Tradendae

Catechesi Tradendae − posynodalna adhortacja papieża Jana Pawła II z 1979 roku.

Catechesi Tradendae
Ilustracja
Autor Jan Paweł II
Tematyka dokument papieski
Typ utworu adhortacja apostolska
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Watykan
Język łacina
Data wydania 1979
Wydawca Libreria Editrice Vaticana

Papież podpisał adhortację 16 października 1979 dokładnie w pierwszą rocznicę swojego wyboru na Stolicę Piotrową. Jest ona owocem prac synodu biskupów zwołanego jeszcze przez papieża Pawła VI w październiku 1977. Synod ten poświęcony był w całości sprawom katechezy w Kościele. Ojcowie synodalni, czerpiąc z nauczania Soboru Watykańskiego II, zajęli się problemami odnowy katechezy w aspekcie doktrynalnym, biblijnym, liturgicznym, moralno-egzystencjalnym, eklezjalnym i dydaktyczno-pedagogicznym. Przedstawicielami polskiego Kościoła na tym synodzie byli: arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła (w funkcji sekretarza specjalnego), arcybiskup Jerzy Stroba, biskup Edward Materski, ks. Jan Charytański, ks. Mieczysław Majewski oraz Marian Jakubiec. Pokłosiem polskiego wkładu w prace synodu, a w związku z tym w późniejszą redakcję tekstu adhortacji, było umiejscowienie katechezy w parafii jako jej podstawowym i najważniejszym środowisku (katecheza a życie sakramentalne w rodzinie)[1].

Dokument papieski składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów i zakończenia. Pełny tytuł dokumentu:

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II - O katechizacji w naszych czasach (Catechesi tradendae). Do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła Katolickiego

Główne tematyEdytuj

  • Inkulturacja katechezy - dostosowywanie do zmieniających się czasów
  • Geografii katechezy - dostosowanie do warunków regionalnych i lokalnych
  • Integralność orędzia czerpanego z Biblii i nauki Kościoła
  • Użycie nowoczesnych środków komunikacji w katechezie
  • Katecheza a ewangelizacja
  • Pluralizm miejsc i rodzajów katechezy

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Kazimierz Nycz, Wstęp do Adhortacji Catechesi tradendae, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom II - Adhortacje, Kraków 2006, 13-15.