Celownik ramkowo-schodkowy

Celownik ramkowo-schodkowy - mechaniczny celownik strzelecki o budowie łączącej rozwiązania celownika schodkowego i ramkowego. Celownik schodkowo-ramkowy posiada dwie szczerbiny, jedną na końcu ramienia, drugą na suwaku. Podstawa posiada kilka stopni o różnej wysokości. Niższe nastawy dokonuje się poprzez przesunięcie znajdującego się na ramieniu suwaka i oparcie go o schodek o odpowiedniej wysokości, wyższe po postawieniu ramienia w pozycji pionowej, poprzez ustawienie suwaka na odpowiedniej wysokości.