Central European Journal of Geosciences

Open Geosciences (dawniej Central European Journal of Geosciences) - czasopismo naukowe publikowane w otwartym dostępie w systemie ciągłym w języku angielskim, wyłącznie w formie elektronicznej. Tematyka czasopisma jest szeroka i obejmuje wszystkie dziedziny Nauk o Ziemi takie jak geologia, geofizyka, geografia, geomikrobiologia, oceanografia, hydrologia, glacjologia, nauki o atmosferze, paleoekologia, speleologia, wulkanologia, geoinformatyka, geoturystyka, i geostatystyka. Czasopismo publikuje artykuły naukowe i przeglądowe, komunikaty, recenzje książek.

Open Geosciences (dawniej Central European Journal of Geosciences)
Państwo  Polska
Wydawca DE GRUYTER OPEN
Rodzaj czasopisma nauki o ziemi
Redaktor naczelny Robert J. Bodnar
ISSN 2391-5447
[opengeosciences.com Strona internetowa]

Linki zewnętrzneEdytuj