Centralizacja uprawnień

Centralizacja uprawnień – to wzrost kompetencji i możliwości decyzyjnych organów centralnych państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu lub całkowitej utracie uprawnień organów władzy lokalnej.

Zobacz też