Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – polska instytucja mająca na celu przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy), we współpracy z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Logo
Ilustracja
Siedziba Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ul. Lewartowskiego 6
Państwo

 Polska

Data utworzenia

1 stycznia 1999

Dyrektor

Marcin Smolik

Zastępca

Horacy Dębowski

Adres
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Centralna Komisja Egzaminacyjna”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Centralna Komisja Egzaminacyjna”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Centralna Komisja Egzaminacyjna”
Ziemia52°15′04,7″N 20°59′37,9″E/52,251306 20,993861
Strona internetowa

Jej główne zadania określa ustawa o systemie oświaty[1]. Nadzór nad działalnością CKE sprawuje minister odpowiedzialny za oświatę. CKE została ustanowiona ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r. nr 117, poz. 759).

Kierownictwo[2]

edytuj

Zadania Komisji[3]

edytuj
 • przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 • opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów dot. egzaminów zewnętrznych
 • organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych
 • analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych
 • składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych
 • przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania
 • inicjowanie lub organizowanie badań i analiz oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania
 • realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  • komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
  • komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach zewnętrznych
  • komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
  • informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Struktura

edytuj

Strukturę organizacyjną CKE tworzą wydziały i samodzielne stanowiska pracy (są one bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi CKE), a także zespoły.

Wydziały

edytuj
 • Wydział Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego
 • Wydział Egzaminów z Języków Obcych
 • Wydział Egzaminów Zawodowych
 • Wydział Analiz Wyników Egzaminacyjnych
 • Wydział Finansowo-Księgowy
 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
 • Zespół ds. Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zespół ds. Projektu „Ocenianie na ekranie” Współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Zespół Obsługi Informatycznej

Stanowiska samodzielne

edytuj
 • Samodzielne Stanowisko ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji
 • Audytor wewnętrzny
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Lista dyrektorów

edytuj
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230
 2. O komisji – CKE. cke.gov.pl. [dostęp 2019-06-09].
 3. Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 4. Artur Gałęski nowym szefem CKE. prawo.pl, 2013-05-06. [dostęp 2023-07-11].

Linki zewnętrzne

edytuj