Centralna Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych

Centralna Komisja Porozumiewawcza Stronnictw Demokratycznych – powstała z inspiracji PPR w 1944 roku w celu realizacji jej wytycznych. W jej skład wchodziły: PPR, PPS, SL (lubelskie), SD, SP (w latach 1945–1946), PSL (w latach 1945–1946).

BibliografiaEdytuj

  • Opozycja parlamentarna w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym 1945–1947, Warszawa 1997, wybór, wstęp i opracowanie Romuald Turkowski, Warszawa 1997, s. 187.
  • Wolna Polska, nr 13 (149) Moskwa 8 kwietnia 1946 roku, s. 1.
  • Życie Warszawy: pismo codzienne. R. 2, 1945 nr 245=314 (5 IX), s. 1.