Centralne Karpaty Zachodnie

Centralne Karpaty Zachodnie (514-515) z najwyższym szczytem – Gerlach, 2655 m n.p.m., o złożonej (mozaikowej) budowie geologicznej są częścią Karpat Zachodnich. Położone są na terenie Słowacji i Polski. Od Karpat Zewnętrznych oddziela je Pasmo Skalicowe, w skład którego wchodzi Pieniński Pas Skałkowy. Natomiast granica między Centralnymi Karpatami Zachodnimi a wewnętrznym, wulkanicznym pasem w obrębie Karpat jest arbitralna, gdyż granice geograficzne i krajobrazowe nie pokrywają się w tym przypadku z granicami geologicznymi.

Centralne Karpaty Zachodnie
Ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
kraj bratysławski
kraj trnawski
kraj trenczyński
kraj nitrzański
kraj żyliński
kraj bańskobystrzycki
kraj preszowski
kraj koszycki
Polska
woj. małopolskie

Centralne Karpaty Zachodnie w granicach Polski
Pieniny

Podział Centralnych Karpat Zachodnich: