Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Centralne Towarzystwo Gospodarcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego, społeczno-ekonomiczna organizacja polskich ziemian w Wielkim Księstwie Poznańskim założona na zjeździe w dniach 21-22 lutego 1861 roku. Jego celem było propagowanie nowoczesnych metod rolniczych w uprawie ziemi i hodowli poprzez organizowanie stacji doświadczalnych, wystaw, zebrań, dyskusji, wycieczek, konkursów oraz poprzez publikowanie wyników w prasie i czasopismach (główne wydawnictwo: Ziemianin).

CTG zajmowało się także organizowaniem rynku artykułów rolno-spożywczych oraz rekrutacją robotników rolnych.

Na czele towarzystwa stał Przewodniczący oraz Zarząd Centralny, podlegały im towarzystwa filialne mające własne dyrekcje. Bezpośrednio przed pierwszą wojną światową towarzystwo wraz z 14 filiami liczyło około 800 członków.

Przewodniczącymi byli kolejno:

Przy Zarządzie Centralnym powstały stopniowo wydziały:

  • Wydział Techniczno-Fabryczny: przekształcony później w Wydział Gorzelniczy, a następnie w Towarzystwo Gorzelników
  • Wydział Leśny, przekształcony następnie w Towarzystwo Leśne
  • Wydział Ogólny
  • Wydział Rolny
  • Wydział Chowy Inwentarza
  • Wydział Spraw Robotniczych

BibliografiaEdytuj