Centralne Warsztaty Lotnicze

Centralne Warsztaty Lotnicze (CWL) - zakłady służby lotnictwa i aerostatyki Wojska Polskiego II RP.

W listopadzie 1918 na lotnisku mokotowskim przy ulicy Puławskiej 2a por. inż. Tłuchowski zorganizował warsztaty. 20 grudnia tego roku warsztaty otrzymały nazwę - Centralne Warsztaty Lotnicze i podporządkowane zostały szefowi Sekcji Żeglugi Napowietrznej Departamentu Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1921 CWL podporządkowane zostały kierownikowi Centralnych Zakładów Lotniczych jako Warsztaty Lotnicze. Z dniem 1 stycznia 1928 Warsztaty Lotnicze przekształcone zostały w Państwowe Zakłady Lotnicze.

Początkowo głównym zadaniem warsztatów były remonty silników i samolotów ale w latach dwudziestych podjęto także produkcję samolotów Hanriot H-28 i SPAD 61, a także skonstruowano:

Kadra warsztatówEdytuj

Kierownicy:

  • por. inż. Karol Słowik
  • mjr Józef Mieczysław Zajączkowski (1924)

Oficerowie:

BibliografiaEdytuj

  • Rocznik Oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Oddział V Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Warszawa 1924.
  • Almanach oficerski na rok 1923/24. Dział III Organizacja Wojska Polskiego, zeszyt 2, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1923.