Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej

Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej (CZMW) – organizacja młodzieży wiejskiej utworzona w 1919 r. Organ prasowy: „Siew”.

Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej
Lider

Józef Niećko

Data założenia

1919

Data rozwiązania

1928

Organizacja powstała w 1919 r. w Warszawie na zjeździe kółek młodzieży ludowej. Prowadziła działalność oświatową i wychowawczą. W 1928 r. władze sanacyjne podjęły działania mające na celu całkowite podporządkowanie sobie CZMW. Większość działaczy organizacji, sprzeciwiając się tym działaniom, opuściła CZMW i utworzyła w 1928 r. Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Pozostali od 1928 r. działali w organizacji pod nazwą CZMW „Siew”, która stała się ekspozyturą sanacyjną działającą wśród młodzieży wiejskiej[1].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Praca zbiorowa: Krótki zarys historii ruchu ludowego. Warszawa: LSW, 1971.
  • Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-12-31].
  • Siew i Racławice. Ruch młodowiejski w czasie wojny i pokoju. Opr. Roman Olbrychski, Warszawa 1992