Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

instytut naukowo-badawczy Polskiej Akademii Nauk

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN (CFT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Centrum zostało założone w 1980 roku. Prowadzi ono badania z zakresu fizyki teoretycznej, astrofizyki i kosmologii. Badania te obejmują:

Centrum było członkiem i jednostką koordynującą Sieci Naukowej Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji oraz członkiem Polskiej Sieci Astrofizyki Cząstek i uczestnikiem europejskiego grantu edukacyjnego Hands-On Universe, Europe (EU-HOU). Bierze udział w imprezach popularyzujących naukę, takich jak Piknik Naukowy w Warszawie i Warszawski Festiwal Nauki.

Na koniec 2018 roku w Centrum zatrudnionych było 42 pracowników naukowych, w tym 14 profesorów, 10 adiunktów, 18 asystentów i doktorantów, 5 stażystów, 4 stypendystów oraz 6 pracowników administracyjnych.

Od 1 marca 2023 pełniącym obowiązki dyrektora jest dr hab. Krzysztof Pawłowski.

Samodzielni pracownicy naukowi Edytuj

Samodzielnymi pracownikami naukowymi w CFT PAN są:

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj