Centrum badawczo-rozwojowe

Centrum badawczo-rozwojowejednostka naukowa, przedsiębiorca, niebędąca instytutem badawczym, prowadząca badania lub prace rozwojowe. Status centrum może zostać nadawany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii[1]. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa.

Centra badawczo-rozwojowe znajdują się w kategorii jednostek naukowych, to podmioty posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Polski, w tym przedsiębiorstwa posiadających status centrum badawczo – rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej[2].

Rejestr Centrów Badawczo-Rozwojowych prowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wg stanu na 5.03.2020 status CBR posiada 40 podmiotów[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Centra Badawczo-Rozwojowe - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Portal gov.pl. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. [dostęp 2019-10-21].
  2. Definicja jednostki naukowej. pbn-pomoc.opi.org.pl. [dostęp 2019-10-21].
  3. Wykaz CBR - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - Portal gov.pl. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. [dostęp 2020-03-05].