Chłoniaki (łac. lymphoma) – choroby nowotworowe wywodzące się z układu limfatycznego, dotykające najczęściej węzły chłonne, a czasami również inne narządy (np. płuca, skóra, jelita)[1]. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, choć wyróżnia się postacie o mniejszej i większej złośliwości. Chłoniaki przebiegające z pierwotnym zajęciem szpiku nazywane są białaczkami (zespół leukemia-lymphoma). Chłoniaki leczone są głównie chemioterapią i radioterapią. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne.

Chłoniaki
lymphoma
Ilustracja
Chłoniak grudkowy w węźle chłonnym

Zaklasyfikowanie nowotworu do chłoniaków opiera się na dodatnim wyniku dla LCA (ang. leukocyte common antigen) w badaniu immunocytochemicznym. Chłoniakom towarzyszy zazwyczaj wysoka aktywność LDH[2]. Tradycyjnie chłoniaki dzieli się na chłoniaki nieziarnicze i ziarnicę złośliwą (chłoniak Hodgkina).

Według WHO chłoniaki dzieli się na:

Klasyfikacja ICD10 edytuj

kod ICD10 nazwa choroby
ICD-10: C81 Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina)
ICD-10: C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
ICD-10: C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany
ICD-10: C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
ICD-10: C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
ICD-10: C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
ICD-10: C90 Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
ICD-10: C91 Białaczka limfatyczna

Przypisy edytuj

  1. Encyklopedia Audiowizualna Britannica: Człowiek i medycyna. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A., 2006, s. 22. ISBN 978-83-60563-15-1.
  2. Grzegorz Rymkiewicz, Anna Pastwińska, Agnieszka Druzd-Sitek, Katarzyna Błachnio, Barbara Pieńkowska-Grela, Jan Walewski. Prekursorowy chłoniak śródpiersia z cechami dwukierunkowego różnicowania i translokacją t(10;11)(p12;q21). „Onkologia w Praktyce Klinicznej”. 1 (2), s. 120–127, 2005.