Charinowie

Charinowie – plemię germańskie wymienione przez Pliniusza Starszego, jako jedno z plemion Wandalów.